Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Anonymt aktieägande stöter på mothugg

Från 2014
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Bild: Yle/Johan Gullmets

Ett lagförslag som har beretts vid Finansministeriet skulle göra det möjligt att dölja inhemska aktieägares identitet.

Arbetsgruppen föreslår att ägande genom förvaltningsregister ska tillåtas också för inhemska aktieägare. Finansministeriet har tidigare meddelat att ett nytt EU-direktiv förutsätter att den här ändringen görs.

Lagförslaget har varit på remiss och flera av utlåtandena är kritiska. Justitieministeriet ifrågasätter Finansministeriets tolkning av EU:s direktiv om värdepapperscentraler.

Enligt Justitieministeriet är det mycket osannolikt att Finlands nuvarande system skulle anses strida mot direktivet. Enligt Justitieministeriet måste förändringen motiveras på andra grunder än genom tvång.

Fackcentralerna FFC och Akava samt Aktiespararnas centralförbund och Journalistförbundet framhåller i sina utlåtanden att Finland inte bör ge upp det nuvarande systemet, där uppgifterna om inhemska aktieägare är offentliga.

Det är också annars oklart vad som sker med lagförslaget. Finansminister Antti Rinne (SDP) har nämligen meddelat att den föreslagna modellen där inhemska ägare kan dölja sina aktieinnehav inte duger.

Förvaltningsregister innebär att aktieregistret bara upptar namnet på en förvaltare, t.ex. en bank eller ett ombud, istället för den egentliga ägaren. Det gör det svårt eller omöjligt att utreda ägarens identitet och är i dagsläget bara tillåtet för utländska aktieägare.

Diskussion om artikeln