Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Miljöstödet riktas inte till rätt ställen

Från 2014
Uppdaterad 13.10.2014 11:57.
Petteri Orpo är jord- och skogsbruksminister sedan i somras.
Bildtext Petteri Orpo säger att "experterna och förvaltningen" ville rikta miljöstödet till allt större områden.
Bild: YLE/Antti Lempiäinen.

Regeringsprogrammet lovade mera miljöstöd till de jordbruksområden som belastar miljön hårdast. Men så gick det inte. Området för stödet blev allt större när statsrådet beslöt om miljöstödet.

Egentliga Finland och Nyland belastar Östersjön värst. Därför borde man rikta miljöstödet till det här området, så att de områden där problemen är störst skulle få mera stödpengar.

Området där jordbrukarna kan få miljöstöd för växttäcke på åkrar vintertid.
Bildtext Området för riktat miljöstöd blev så här stort.
Bild: YLE

Det här ansåg både lantbruksproducenterna MTK och jordbruksforskarna vid MTT i den arbetsgrupp som planerade följande sjuårsprogram för miljöstöd till jordbruket.
Men så blev det inte. I slutskedet av förhandlingarna växte området och nu hör hela 70 procent av åkrarna i Finland till det område som ska få mera stöd. Det här täcker största delen av Södra Finland och dessutom kusttrakterna ända upp till Karleby.

Liisa Pietola är miljöchef på Lantbruksproducenterna MTK.
Bildtext Liisa Pietola är miljöchef vid MTK.
Bild: YLE/Antti Lempiäinen.

– Det är ett för stort område. Det hade varit bättre att rikta stödet till Egentliga Finland och Nyland, som har leråkrar som är känsliga för erosion, säger miljöchef Liisa Pietola från MTK som satt med i arbetsgruppen.

Miljöstödet blir miljöersättning

  • Den här artikeln handlar om vissa miljöstödsåtgärder (bland annat växttäcke på åkrar vintertid och skyddszoner mellan sluttande åkrar och vattendrag). De här åtgärderna ska begränsas till vissa delar av Finland.

  • I följande sjuårsperiod döps miljöstödet om till miljöersättning.

  • Statsrådet har godkänt planen för nästa period som börjar vid årsskiftet 2015, men EU-kommissionen har inte ännu gett sin välsignelse för planerna.

Niinistö skyller på MTK

Ville Niinistö var miljöminister när förhandlingarna om miljöersättningsprogrammet pågick. Han säger att MTK:s ledare på slutrakan vände kappan och krävde att området för riktad miljöersättning blev större.

Ville Niinistö var ännu miljöminister när han talade med Spotlight.
Bildtext Ville Niinistö säger att MTK ville utvidga området.
Bild: YLE/Antti Lempiäinen.

– De tuffa killarna där i lobbyorganisationerna, de ändrade sina tidigare ståndpunkter och jobbade emot en bättre fokusering. De ser miljöstödet mera som en allmän inkomstkälla för jordbrukarna, säger Niinistö.

Vem menar Niinistö med de tuffa killarna?

– MTK:s ledare, säger Niinistö.

MTK: "Vi var inte först"

MTK :s ordförande Juha Marttila medger att han var med och krävde att delar av Tavastland och Birkaland skulle höra till fokuseringsområdet för miljöersättningen.

Juha Marttila
Bildtext MTK:s ordförande Juha Marttila krävde ett större område.
Bild: Yle

Men innan det hade tjänstemännen på ministeriet redan lagt till nya områden. Det ursprungliga förslaget med en snävare riktning var redan upprivet, så MTK var inte först med att föreslå nya områden, betonar Marttila.

Jag ringer från tjänsteman till tjänsteman, och till andra som var med om förhandlingarna. De höga tjänstemännen på Jord - och skogsbruksministeriet talar om behovet av att skapa enhetliga regionala områden för att administrera den riktade miljöersättningen. De talar också om behovet av starkare grundvattenskyddet på vissa områden i Tavastland och Birkaland. Men på miljöministeriet känns man inte vid att det fanns miljöskäl för att utvidga området. Miljöministeriet ville tvärtom rikta resurserna till ett mindre område.

Minister Orpo: Det handlar om grundvattenskydd

Jord - och skogsbruksminister Petteri Orpo tillträdde i somras när statsrådet redan hade enats om förslaget till program för miljöersättning under åren 2015-2021.

Algerna på satellitbild i slutet av juli 2014.
Bildtext Algblomning i juli 2014. Fosfor och kväve som rinner ut från jordbruk bidrar till att algerna blommar.
Bild: Miljöcentralen

– Jag har rett ut det här eftersom det här bereddes före min tid. Producenterna hade velat se en starkare fokusering, men experterna och förvaltningen ville utvidga området, säger Orpo.

Då handlade det bland annat om att ta med kommunen Asikkala.

– Största delen av huvudstadsregionens dricksvatten kommer härifrån, säger Orpo.

Ville Niinistö tror inte att det handlar vare sig om grundvatten eller dricksvatten.

– Man kan ju försöka låtsas att det finns något sådant skäl. Orsaken var att man ville ha stöd till de jordbrukare i Tavastland och Birkaland som hade förlorat i andra stödprogram, säger Niinistö.

Jordbrukare vill rikta stöd

Jaakko Juva är jordbrukare i Pöytis i Egentliga Finland. 90 % av näringsämnena i Skärgårdshavet rinner ut längs med de stora åarna, och Juva odlar jord vid Pöylijoki som rinner ut i Aura å. Dessutom föder han upp broileravelshönor.

Jaakko Juva är jordbrukare i Pöytis, Egentliga Finland.
Bildtext Jaakko Juva odlar 60 hektar och föder upp broileravelshönor i Pöytis.
Bild: YLE/Antti Lempiäinen.

– Visst borde man rikta miljöersättningen till de områden där problemen är störst, i all synnerhet som stödpengarna minskar nästa år. Om man koncentrerar sig på de värsta ställena blir resultatet bäst, säger Juva.
Budgeten för miljöersättning minskar 30 % och föreslås bli 215 miljoner 2015.

Christer Jägerskiöld är jordbrukare i Kimito och föder upp dikor.

Christer Jägerskiöld är jordbrukare på Sjölax gård i Kimito.
Bildtext Christer Jägerskiöld säger att avundsjuka hindrar riktat stöd.
Bild: YLE/Antti Lempiäinen.

– Det är svårt men allltid när det gäller lantbruket med att dra upp gränser mellan olika områden i landet. Det blir alltid avundsjuka när man föreslår sådana lösningar, säger Jägerskiöld.
Han tror att högre ersättningar i Egentliga Finland skulle motivera jordbrukarna där att göra mera.

Spotlight tisdag 7.10 klockan 20 i Yle Fem.
Du kan se Spotlight på Arenan redan måndag 6.10 klockan 20.

Mer om ämnet på Yle Arenan