Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs förvaltning flyttar till Ekåsen

Från 2014
Uppdaterad 30.09.2014 09:11.
En stor byggnad fotograferad nerifrån. Det är Ekåsens sjukhus i Ekenäs.
Bildtext 120 tjänstemän ska enligt planerna flytta från Fixhuset till Ekåsen

Raseborgs stads förvaltning flyttar från Fixhuset till Ekåsen, det vill säga från hyrda lokaler i Ekenäs centrum till det tidigare psykiatriska sjukhusets huvudbyggnad på Ekåsen. Men staden försökte först köpa Fixhuset.

Stadsstyrelsen fattade beslut om flytten på måndag kväll (29.9).

Dramatiskt billigare på Ekåsen

Fixhuset och Ekåsen

FIXHUSET
Raseborg hyr 4.600 kvadratmeter vid Ystadsgatan 3 i Ekenäs centrum.
Hyra 618.000 euro per år.
Ägare Rosaco Ab Oy.

EKÅSEN
Raseborg äger Ekåsens huvudbyggnad, byggd på 1930-talet, annexet från 1980-talet.
4.670 kvadratmeter I fyra våningar, 1.069 kvadratmeter inredda för kontor i bottenvåningen samt annexet med 870 kvadratmeter.
Hyran blir 321.000 euro per år.

Beslut om flytt måste fattas i höst då Rosaco behöver tid att hitta nya hyresgäster till Ystadsgatan och planeringen av arbetena som krävs på Ekåsen före flytten kräver tid.

Tanken är att stadens byråkrater från och med 1.1.2017 jobbar på Ekåsen.

Hyresnivån för det nuvarande stadshuset eller Fixhuset har legat på över 600.000 euro om året. Det gällande hyresavtalet går ut i slutet av 2016. Staden räknar med att sänka kostnaderna markant i och med flytten till Ekåsen den första januari 2017.

Ekåsen är enligt stadsdirektören i gott skick men fönster och elsystem bör saneras. Kostnaderna för dem skulle ingå i ett så kallat saneringsvederlag om en euro per kvadratmeter och månad.

Årshyran för Ekåsen inklusive saneringsvederlaget uppgår till drygt 300.000 euro. Staden uppskattar att flyttningen kostar 1,2 miljoner euro inklusive kabeldragning och sanering av elsystem.

När allt slås ut på tjugo år så kostar Ekåsens huvudbyggnad 9 miljoner euro medan Fixhuset skulle kosta 15 miljoner euro. Staden sparar alltså sex miljoner euro på tjugo år.

Över hundra personers arbetsplats flyttar

De anställda informerades på måndagseftermiddagen om flyttplanerna. Över ett hundra anställda berörs av beslutet. Raseborgs stads tekniska förvaltning ska stanna i Karis.

Ekenäs och numera Raseborgs stads byråkrater har i över tio års tid jobbat i det så kallade Fixhuset som är en gammal fabriksfastighet vid Ystadsgatan. Husets ägare är bolaget Rosaco Ab Oy.

En planeringsgrupp ska nu fundera på hur huset kunde användas optimalt. I januari 2015 ska det finnas en konkret plan för hur stadens verksamheter placeras i byggnaden samt en plan och ett detaljerat kostnadsförslag för arbetena som måste genomföras före flytten.

Ekåsen är Raseborgs eget

Raseborgs stad köpte det stora sjukhusområdet på Ekåsen av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för ett par år sedan.

Den psykiatriska sjukhusvården har på några år krympt till en bråkdel av vad den var när Ekåsen var som störst. Ekåsen ligger ett par kilometer utanför Ekenäs stadskärna.

Staden har som mål att äga färre fastigheter och på det viset sänka kostnaderna.

Staden ville köpa Fixhuset

Det framgår ur beredningen till stadsstyrelsen att Raseborgs stad under sommaren också utredde möjligheten att bli ägare till Fixhuset.

Stadens plan var att byta ut aktierna i Knipnäs stora sjukhusfastighet mot aktierna i Fixhuset, det vill säga Rosaco. Staden äger största delen av Knipnäs som ligger nära Ekåsenområdet.

Men planen gick inte vägen. I beredningen till stadsstyrelsen 29.9 står det: "Parterna träffades några gånger före sommaren och det visade sig att det inte fanns intresse eller förutsättningar för ett byte av aktierna utan att använda likvida element i affären."
Staden skulle med andra ord ha behövt betala reda pengar. Planerna lades därför ned.

Stadsstyrelsen beslöt initiera en ändring av huvudbyggnadens huvudsakliga användningssyfte till både administration och vård.

Artikeln har uppdaterats efter att beslutet i stadsstyrelsen fattades 29.9.2014 på kvällen.

Läs tidigare artiklar om Ekåsen och stadens förvaltning:
Raseborg köper Ekåsen
Raseborgsförvaltningen till Ekåsen