Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Permitteringar och skattehöjningar kan vänta i Lojo

hälsovårdscentralen i Virkby
Bildtext På sikt gäller det att se över servicenätet. Hög kvalitet i vården kräver färre byggnader, tror fullmäktigeordföranden.

En del politiker vill höja inkomstskatten medan andra hellre höjer fastighetsskatten. En del partier tycker också att Lojo borde permittera sina anställda en vecka eller två för att spara medan andra partier inte tror att permitteringar sparar något.

Det är ännu inte klart hur Lojoborna drabbas nästa år när staden ska spara miljon efter miljon.
Det är sannolikt att skatterna stiger men de politiska åsikterna går i sär om vilka skatter som borde höjas. Permitteringar av stadens anställda delar också de politiska partierna i Lojo.

- Vi kommer nog att uppnå sparmålet men hur vi gör det kommer att debatteras, säger fullmäktigeordföranden Joona Räsänen från SDP.

Lojofullmäktige samlades i helgen till ett budgetseminarium för att diskutera de stora linjerna inför budgetarbetet.
Lojo borde nästa år spara närmare tio miljoner euro i stället för sex miljoner som staden tidigare räknade med. Orsaken är att statsandelarna har sjunkit och skatteintäkterna är lägre än beräknat.

Politiska skillnader kommer fram

När det gäller skattehöjningar så vill en del höja inkomstskatten medan andra hellre höjer fastighetsskatten. Socialdemokraterna och Centern föreslår en höjning av den kommunala inkomstskattesatsen med 0,5 procentenheter. Det skulle ge staden cirka 2 miljoner euro. De övriga partierna vill hellre höja fastighetsskattesatserna med 0,10 procentenheter. Det skulle ge ungefär 1 miljon euro i stadens kassa.

En del partier tycker också att Lojo borde permittera sina anställda en vecka eller två medan andra partier inte tror att det sparar något. SDP och Vänsterförbundet motsätter sig permitteringar. Sannfinländarna föreslår enligt Räsänen att de anställda permitteras i en vecka. De som förtjänar över 4.000 euro per månad skulle med undantag av läkare permitteras i två veckor. Samlingspartiet skulle spara 3 miljoner euro på personalkostnader genom att permittera alla i en ungefär en vecka, låta personalen byta ut semesterersättningar i ledig tid och inte ersätta de som går i pension.

Skolor och hälsostationer

Räsänen understryker fortfarande efter budgetseminariet att Lojo på sikt måste se över hela sitt servicenät för att få ner kostnaderna permanent.

- Om vi till exempel vill hålla hög kvalitet på vården, måste vi ha färre väggar, det vill säga färre hälsostationer.

Diskussionen om skolorna och hälsostationerna inleds enligt Räsänen nästa år men beslut fattas sannolikt först 2016 och 2017. Han bedömer att bildningssektorn kan genomföra sparbeslut snabbare än vården. Men en del nedskärningar kan inte genomföras förrän fusionsavtalens skyddstider löpt ut. Nummi-Pusula skyddas ännu 2015 och Karislojo ända till 2018, förklarar Räsänen.

– Under tiden kan vi skjuta fram en del investeringar och flytta pengar mellan sektorerna. Tekniska sektorn i Lojo ska till exempel nästa år spara 1,4 miljoner i stället för tidigare beräknade 0,9 miljoner. På det viset kan vi lätta lite på sparkravet inom äldrevården och fortsätta med skolornas digitaliseringsprogram.

Stadsdirektören i Lojo gör upp budgetförslaget för nästa år i oktober och fullmäktige tar sedan ställning till det i november.