Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Slut på kritik då staden flyttar till Ekåsen

Från 2014
Uppdaterad 30.09.2014 08:59.
Bildtext Parkeringsområdet invid Ekåsens huvudbyggnad underlättar byråkraternas vardag.

Raseborgs stads förvaltning flyttar från Fixhuset till Ekåsen, det vill säga från hyrda lokaler i Ekenäs centrum till det tidigare psykiatriska sjukhusets huvudbyggnad på Ekåsen.

Stadsstyrelsen fattade beslut om flytten på måndag kväll (29.9).

Anders Walls (SFP) är första viceordförande i stadsstyrelsen i Raseborg.
Bildtext Anders Walls är nöjd med beslutet.

- Diskussionen gick i väldigt positiva ordalag. Beredningen var tydlig och visade klart vilka ekonomiska och praktiska följder flytten innebär. Stadsstyrelsen var helt enkelt nöjd med lösningen som presenterades, säger stadsstyrelsens ordförande Anders Walls (SFP).

Flera mötesrum och parkeringsplatser

Det blir alltså billigare för staden att flytta till Ekåsens huvudbyggnad än att fortsätta hyra in sig i det så kallade Fixhuset på Ystadsgatan i Ekenäs. Förutom den ekonomiska aspekten finns det även andra fördelar med lösningen.

- Området är större och det som har varit ett mindre bekymmer är parkeringmöjigheter vid Fixhuset. Nu kommer det att finnas flera parkeringsplatser. Dessutom finns det rum som i dag inte finns i Fixhuset, till exempel mötesrum som det har varit brist på.

Det stora och fina grönområdet på Ekåsens fastighet har inte diskuterats. Walls tror inte förvaltningen kommer att utnyttja det.

- Eventuellt kan det utnyttjas, men Ekåsens huvudbyggnad är ju bara en del av fastighetsmassan och på sikt finns det andra planer för det, säger han och syftar på ett eventuellt bostadsområde.

Kritik från invånarna

Då Ekåsens huvudbyggnad är betydligt ståtligare än Fixhuset kan man tänka sig att det är ett lyft för stadens image och ansikte utåt, men Walls påpekar att besparingarna är den viktigaste frågan i den här diskussionen.

- Förstås är det ett vackert hus, men det faktumet att vi har varit på hyra har väckt en del kritik bland invånarna. Så den största vinsten är att vi flyttar till egna utrymmen. Det är också något fullmäktige har förutsatt i ett tidigare beslut.