Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Talvivaarasanering jämförbar med konkurs"

Från 2014
Uppdaterad 30.09.2014 17:36.
Talvivaaras gruva
Bild: Talvivaara

Gruvbolaget Talvivaara har i dag lämnat in ett förslag om företagssanering till Esbo Tingsrätt. Utredningsmannen Pekka Jaatinen konstaterar att den realiseringssanering som han föreslår kan jämföras med konkurs.

Enligt förslaget ska nästan hela företagets skuld på över en miljard avskrivas. Alternativet är enligt utredningsmannen Pekka Jaatinen en regelrätt konkurs.

- Bara 1- 3 procent skulle gå till borgenärerna, säger Jaatinen. Men det blir trots allt mera än i en konkurs.

Utredningsmannen föreslår att upp till 99 procent av bolagets skulder avskrivs, beroende på vilket slags lån det rör sig om.

"Affärsverksamheten livsduglig"

Jaatinen har diskuterat förslaget med fordringsägarna, men de måste få se hela helheten innan de tar ställning till förslaget

- Affärsverksamheten vid gruvbolaget Talvivaara är livsduglig, anser utredningsman Pekka Jaatinen. Esbo tingsrätt avgör frågan om företagssanering, men rätten tar inte ställning till hur lång tid det tar.

Förslaget till företagssanering innebär stora förändringar för Talvivaara. Det operativa dotterbolaget Talvivaara Sotkamo skulle säljas till ett nytt företag vid namn NewCo.

- Därmed skulle de nuvarande aktieägarnas ägarandel i Talvivaara minska, bedömer utredningsmannen.

Förslaget går härnäst till bolagets långivare. Utredningsmannen säger att bankernas åsikt i frågan är avgörande. Om bankerna förhåller sig positivt kommer saneringsprogrammet att godkännas.

"Samarbetspartner i stil med Meyer Werft behövs"

Staten är den största delägaren via sitt placeringsbolag Solidium. Näringsministern Jan Vapaavuori (Saml) förutsätter att Talvivaara visar upp trovärdiga industriella samarbetspartner för att staten ska gå in med mera kapital.

- Staten går in bara för att grunda något nytt som är marknadsmässigt, säger Vapaavuori. Det skulle behövs en samarbetspartner i stil med tyska Meyer Werft som gick in i varvsindustrin. Några summor är näringsministern inte intresserad av att spekulera om.

Talvivaaras utredningsman Pekka Jaatinen är för sin del övertygad om att staten fortfarande har en viktig roll att spela i Talvivaaradramat.

- Talvivaara är en viktig exporföretag för Finland och sysselsätter många mänskor, säger Jaatinen. Staten kommer att fundera mycket noggrant över hur den kan vara med.

"Marknadsutsikterna gynnsamma"

Talvivaaras vd och ägare Pekka Pera
Bildtext Utsikterna för nickel är gynnsamma på längre sikt, anser vd Pekka Perä.
Bild: Str / Lehtikuva

Talvivaara presenterade i dag också sin delårsrapport för årets första hälft. Rörelseförlusten för januari-juni blev 11,2 miljoner euro. Året innan var förlusten 43,8 miljoner euro. Omsättningen ökade från 40,6 miljoner euro år 2013 till 68,2 miljoner i år.

Det för bolaget viktiga nickelpriset steg under våren, men har under hösten sjunkit. Talvivaaras vd Pekka Perä bedömer ändå att marknadsutsikterna för nickel på längre sikt är gynnsamma.

Ett konkurshot har redan en längre tid vilat över gruvbolaget.

Ansvariga ministern kryptisk

Utvecklingsminister Sirpa Paatero (SDP) har ansvaret för ägarstyrningen av statsbolagen. Hon säger att staten noggrant måste överväga på vilket sätt gruvbolaget Talvivaara kan hjälpas, om gruvan alls ska få mer stöd från statligt håll.

Paatero vill inte ta ställning till om staten borde pumpa in mer pengar i gruvan.

- Något beslut i den här frågan finns inte, men det är möjligt.

Hon väljer orden noggrannt då hon får frågan om hur lovande Talvivaaras framtid ser ut på basis av utredningsman Pekka Jaatinens rapport.

- Det lönar sig att utnyttja fyndigheterna, och om man tänker på en hur stor arbetsgivare Talvivaara är så lönar det sig inte att förkasta projektet.

Läs också: Geolog: Talvivaara ingen enorm miljökatastrof