Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Rekordlåg inflation i eurozonen

Från 2014
ECB:s byggnad i Frankfurt
Bildtext ECB:s huvudbyggnad i Frankfurt
Bild: EPA/BORIS ROESSLER

Inflationen fortsätter att falla i de 18 länder som använder euron som valuta. Sedan september i fjol har priserna stigit med endast 0,3 procent. Det är den lägsta inflationen på fem år.

Priserna på energi och baslivsmedel har sjunkit och de drar ner inflationen som är ett mått på genomsnittliga prisförändringar. Priserna på tjänster har däremot stigit över en procent. Inflationen var 0,4 procent i juli och augusti. Från augusti till september sjönk inflationen med 0,1 procentenhet. Prisutvecklingen går nu i helt fel riktning med tanke på Europeiska centralbankens (ECB) målsättning. ECB:s mål är att hålla inflationen under, men nära 2 procent.

Eurons värde har sjunkit

Eurons värde sjönk omedelbart efter att Eurostat hade publicerat de preliminära inflationssiffrorna för september. Det är en positiv nyhet för de företag vars export går till länder utanför eurozonen. Sedan maj har euron fallit med närmare 9 procent i förhållande till dollarn. Medaljens baksida är att importen från länder utanför eurozonen blir dyrare.

Den lägre inflationen i september var väntad, men den är trots det ett bakslag för ECB. Risken är att inflationen fortsätter att sjunka och att den övergår i deflation (se separat artikel). Deflation (sjunkande priser) är illa för ekonomin eftersom den kan leda till en ond spiral som det är svårt att komma ut ur.

Eurosymbolen avspeglas i vatten utanför ECB-byggnaden
Bild: EPA/DANIEL REINHARDT

Inga tunga beslut väntas

ECB:s styrande råd samlas på torsdag i Neapel, men väntas inte vidta några åtgärder på grund av de nya inflationssiffrorna. Sedan början av sommaren har ECB fattat ett flertal beslut som är tänkta att få fart på ekonomin och också inflationen. ECB vill troligen se hur besluten börjar verka innan nya mediciner testas.

På räntemötena i juni och i september sänktes den viktigaste styrräntan så att den nu i praktiken är så låg som den kan bli (0,05 procent). Dessutom har ECB ordnat möjlighet för bankerna att låna billigt från centralbanken. Tanken är att bankerna i sin tur ska låna pengar till små- och medelstora företag för att öka den ekonomiska aktiviteten.

ECB:s dilemma

Problemet för ECB är att verktygslådan börjar bli tom. Kvar finns bara de verkligt tuffa åtgärderna, som ECB hittills inte har utnyttjat. Det är frågan om ”kvantitativa lättnader”, som innebär att centralbanken börjar köpa statsskuldebrev. Hittills har de kvantitativa lättnaderna stött på hårt motstånd från Tyskland.

Enligt nya uppgifter från EU-kommissionen har förväntningarna på den ekonomiska utvecklingen försämrats ytterligare. Dessutom bromsar sanktionerna mot Ryssland den europeiska ekonomin. Det här tillsammans med den sjunkande inflationen sätter press på ECB att agera. ECB-chefen Mario Draghi har låtit förstå att ECB har gjort sitt och att det nu är medlemsländernas sak att få fart på ekonomin.

Läs också: ECB - inga radikala beslut trots allt värre kris
Bankerna ovilliga att låna av ECB
Finlands bank: Fortsatt låg tillväxt i Europa