Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vad sa läkaren? - kolla i Kanta

Från 2014
Uppdaterad 02.10.2014 06:46.
Vad sa läkaren? - kolla i Kanta - Spela upp på Arenan

Nu kan alla klienter vid hälsovårdscentralerna i Raseborg gå in på datorn och läsa vad läkaren sa, skrev ut för mediciner eller vad laboratorieproverna visade. Raseborg är först ut i Västnyland med att ta i bruk det nya landsomfattande patientdataarkivet som kallas Kanta.

Patientdataarkivet Kanta

  • Du kan via en dator kolla dina patientjournaler, laboratorieprover och uppgifter om mediciner via det nationella patientdatasystemet Kanta. Men det finns inte gamla uppgifter i Kanta utan bara uppgifter från och med det datum just din vårdenhet tar systemet i bruk.
  • Än så länge måste du vara 18 år gammal för att få titta på dina uppgifter på www.kanta.fi. Lagen har ändå ändrats så att också omyndiga personer ska få gå in och titta på sina uppgifter, men det är ännu oklart hur och var myndigheterna kommer att dra åldersgränsen.
  • Kanta ska tas i bruk på både sjukhus, hälsovårdscentraler och privata läkarcentraler före slutet av år 2015.
  • I Västnyland är Raseborgs stad först igång där systemet Kanta togs i bruk 1.10.
  • I Ingå och Sjundeå tas Kanta i bruk 3.11.
  • Lojo går in för datasystemet Kanta 4.11.
  • Hangö stad har problem med sin programleverantör och det betyder att Kantasystemet kan tas i bruk tidigast i februari eller mars år 2015.
  • Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) har man beslutat gå in för Kantasystemet så fort som möjligt. Först ska Västra Nylands sjukvårdsområde (VNS) i Ekenäs ta systemet i bruk eftersom det är det minsta området inom HNS och något tag efter det gäller samma sak för Lojo sjukvårdsområde. Men HNS har nyss förnyat sitt eget datasystem, Uranus 8.4, och har stora problem med det. Förvaltningsdirektör Gabriela Erroll berättar att VNS börjar använda Kanta så fort Uranus har fungerat utan problem i två veckor, men till exempel måndagen 29.9 hade systemet stora problem.

Tanken är att alla sjukhus, kommunala hälsovårdscentraler och sjukhus i Finland ska ha tillgång till alla patientuppgifter. Dessutom kan klienten själv dygnet runt kolla hur det riktigt stod till med hälsan vid den senaste hälsogranskningen.

Radio Vega Västnyland

4:50

Annina Oksanen som är hälsovårdare och dataskyddsansvarig inom hälsovården i Raseborg, säger att det finns många fördelar med Kanta.

- Du kan själva till exempel följa med dina recept. Du vet hur mycket du har kvar av en medicin och när det är dags att förnya receptet. För oss som jobbar är alla uppgifter om patienten samlade på ett och samma ställe.

Då systemet fungerar fullt ut kan du kontrollera dina vårduppgifter oberoende om du har besökt en privat läkare i Kuopio, sjukhuset i Tammerfors eller hälsovårdscentralen i Utsjoki. Alla de olika vårdplatserna kan också med ditt samtycke titta på dina samlade vårduppgifter.

Klienten kan hålla uppgifter hemliga

Via Kantasidorna på webben kan patienten själv välja om de olika vårdenheterna får ta del av varandras uppgifter. Vårdpersonalen på sjukhuset eller hälsovårdscentralen kan också fråga patienten om han eller hon går med på att vårduppgifterna delas.

Annina Oksanen rekommenderar ändå att man tillåter att patientuppgifterna får läsas av vårdpersonal överallt i landet. Och man till exempel är missbrukare kommer man inte över mera mediciner genom att neka tillgången till patientuppgifter från andra vårdenheter. Det finns nämligen system som förhindrar att man skriver ut för mycket mediciner till patienter.

- Risken med att du nekar hälsovårdscentralläkaren att läsa specialsjukvårdens uppgifter är att du kanske inte får den vård du behöver. Läkaren ser inte vad som har gjorts tidigare och det kanske görs onödiga undersökningar. Och man kan helt enkelt missa något viktigt.

Logga in säkert

För att kunna läsa dina uppgifter i Kanta måste du logga in med ett elektroniskt id-kort eller med hjälp av dina bankkoder.

Om du inte har något av det här går det fortfarande att få dina uppgifter via hälsovårdscentralens arkiv som förut.

Här varierar praxis på olika håll. Ofta är det så att du gratis en gång om året kan få en utskrift av dina patientuppgifter från ett eller två år tillbaka. Vill du sedan ha uppgifterna oftare eller från längre bak kanske vårdinrättningen uppbär en avgift för det jobbet.

I Kanta finns inte heller riktigt gamla uppgifter utan bara uppgifter från den dag systemet togs i bruk. Det innebär att du fortfarande måste leta fram äldre uppgifter via den berörda vårdenheten.

Diskussion om artikeln