Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Mikko Hupa har valts till rektor för Åbo Akademi

Från 2014
Uppdaterad 12.02.2018 14:48.
2 min
Programmet är inte längre tillgängligt
Programmet är inte längre tillgängligt

Mikko Hupa, prorektor och professor i oorganisk kemi, har valts till rektor för Åbo Akademi. Hupa tillträder vid årsskiftet och mandattiden är fyra år. Valet gjordes av Åbo Akademis styrelse i dag, onsdag.

Rektorn ska bland annat att leda Åbo Akademis verksamhet och personal.

De övriga kandidaterna var sittande rektorn Jorma Mattinen och Pekka Santtila, professor i tillämpad psykologi.

Fakta: Mikko Hupa

  1. TkD Mikko Hupa är född 1952 i Helsingfors.
  2. Han avlade DI-examen vid Åbo Akademi 1975 och blev teknologie doktor vid Åbo Akademi 1980.
  3. Åren 1992–1997 var han professor i förbränningskemi vid Åbo Akademi.
  4. Från och med 1998 har han varit professor i oorganisk kemi vid Åbo Akademi.
  5. Hupa har också varit Åbo Akademis andra prorektor sedan 1.1.2012.

Styrelsens motivering: I valet av rektor har styrelsen enats om en rektorsprofil som betonar strategiskt tänkande, ledarskapsförmåga samt kommunikativa färdigheter. Efter stora organisatoriska reformer, som den sittande rektorn Jorma Mattinen förtjänstfullt genomfört, går Åbo Akademi nu in i en ny utvecklingsfas.

Den nya rektorns roll är avgörande i att leda akademin i denna nya fas, att engagera universitetssamfundet samt befästa och förstärka akademins position som ett av landets ledande forskningsuniversitet. Enligt styrelsen är Mikko Hupa väl lämpad för att leda Åbo Akademi i detta skede och förverkliga styrelsens ambitioner.

Hupa fick sex av styrelsens röster, de övriga kandidaterna två var.

Åbo Akademi är landets enda mångdisciplinära svenskspråkiga universitet med 1 300 anställda, drygt 5 000 studenter och cirka 1 000 forskare.

Läs också:
Åbo Akademis webbplats: Mikko Hupa valdes till ny rektor
"Vi favoriserar ingen"
Även Mikko Hupa kandidat i ÅA:s rektorsval
Två kandidater kvar i ÅA:s rektorsval

Slaget efter tolv diskuterade Åbo Akademi

Just Åbo Akademi var också ämnet i dagens Slaget efter tolv, där man utgick från följande frågeställning: Hur mår landets enda finlandssvenska universitet idag, ett universitet som samtidigt är den största arbetsgivaren i Svenskfinland?

Maria Nylund ledde debatten och i debatten deltog professor Olav Eklund, Åbo Akademis tidigare förvaltningsdirektör Roger Broo samt Mira Karrasch, lektor i psykologi.

Här hittar du onsdagens Slaget efter tolv