Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vattnet i Hangö är gott men dyrt

Från 2014
Flicka dricker ur ett vattenglas.

Hangöborna är nöjda med stadens dricksvatten. Det visar en enkät som gjorts bland Hangö vatten- och avloppsverks kunder.

De som deltog i enkäten anser att dricksvattnet i Hangö smakar gott och är av god kvalitet. Hangö ligger på ett område där grundvattenkvaliteten är hotad. Därför undersöks möjligheten att använda sig av konstgjort grundvatten.

En majoritet anser att vattnet i Hangö är för dyrt. En prisjämförelse visar att vattnet i till exempel Raseborg och Ingå är dyrare än i Hangö. Däremot är vattnet i huvudstadsregionen och i Tammerfors betydligt billigare.

Enkäten visar också att Hangöborna tycker att vatten- och avloppsnätet är i dåligt skick. Många ledningar i Hangö är i behov av sanering. Men det kostar pengar att sanera vatten- och avloppsledningarna och det är i sista hand kunderna som tvingas betala.

Hangöborna tycker också att staden är dålig på att informera om störningar i vattendistributionen. Det här är ett problem i många kommuner. Det är svårt att hitta ett heltäckande system för att med kort varsel nå ut till alla kunder.

Ungefär 200 kunder från privata hushåll i Hangö deltog i enkäten som gjordes av Taloustutkimus mellan slutet av maj och slutet av juni i år.