Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ekonomin ska balanseras i Kristinestad

Från 2014
Gatuvy i Kristinestad
Bildtext Kristinestad

I november förväntas en ny arbetsgrupp presentera lösningarna för hur ekonomin ska balanseras i Kristinestad.

Stadsstyrelsen beslöt på måndagen att det finns behov av en sådan arbetsgrupp. Arbetsgruppen består av stadsstyrelsens ordförande, fullmäktiges första och tredje viceordförande samt en medlem. Paavo Rantala (c) valdes till medlem.

Målet är att effektivera driftsbusdgeten med en miljon för nästa år jämfört med 2014 års nivå och ytterligare med 1 miljon för år 2016.

Fjärrvärmeverket, som beräkas vara klart i slutet av nästa år innebär att man kan minska uppvärmningskostnaderna med 250 000 euro.

I slutet av oktober ska staden utvärdera årets balanseringsåtgärder, då målet var att minska personalutgifterna med 918 000 euro.

Ritningar för daghemmet och högstadiet

Nu finns ett första utkast till ritningar för daghemmet och högstadiet i Kristinestad.

Skisserna gäller både renovering och nybygge. Kostnaderna är ungefär de samma oavsett om det blir nybygge eller om man går in för att renovera. Ungefär 3 miljoner beräknas kostnaderna bli för daghemmet och 7 miljoner för högstadiet.

Svenska lågstadiet kunde renoveras för att bli daghem, eller så byggs ett nytt. Det gamla daghemmet har tagits ur bruk.

- Daghemmet är första prioritet, säger stadsstyrelsens ordförande Bernhard Utter.

En ny byggnad för högstadiet skulle planeras för årskurserna 1 till 9.

Stadsstyrelsen i Kristinestad fick se skisserna vid sig möte på måndagen.