Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Stadsdirektör Ujula: "Samma jobb ska göras med färre händer"

Uppdaterad 09.10.2014 06:42.
stadshuset i borgå

Skattesatsen i Borgå stiger med 0,75 procentenheter till 20 procent. Det föreslår stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula i sitt budgetförslag.

Fastighetsskatten ska enligt förslaget stiga med 0,05 procentenheter. Skattehöjningarna ger Borgå stad cirka åtta miljoner euro mer i skatteintäkter.

- Skattehöjningarna torde knappast komma som någon överraskning, konstaterade Ujula vid presskonferensen på onsdag. I och med skattehöjningen når vi ett plus-minus-noll-läge eftersom staten kommer att skära i statsandelarna.

Finansdirektör Raija Vaniala poängterar dock, att nedskärningarna i verkligheten de facto kommer att vara ännu större, eftersom staten samtidigt har ökat kommunernas uppdrag.

Mera lån

Låneupptagningen i Borgå går nästa år lös på 30 miljoner. Under året kommer staden att kunna amortera 23 miljoner på gamla lån, vilket betyder att nettolåneupptagningen blir 7 miljoner euro. Totalt kommer Borgå stad att ha en lånebörda på 131 miljoner under år 2015, vilket per invånare ger en summa på 2 616 euro.

- Det här är fortfarande under medeltalet i landet, säger stadsdirektör Ujula.

Ekonomiplanen för år 2016 och 2017 visar dock högre belopp: År 2016 beräknas stadens lånebörda vara cirka 147 miljoner euro och därpå följande år 162 miljoner euro, vilket ger en summa på cirka
3 200 euro per invånare.

- Situationen i Borgå går inte att fixa med enbart skattehöjningar, utan hela skalan av åtgärder måste nu tas i bruk, säger Ujula. Det innebär bland annat att staden måste fortsätta att lyfta lån.

Mindre personal

Personalen i Borgå kommer också att reduceras. Då en person går i pension ska den inte automatiskt ersättas med någon ny. Antalet anställda kommer att reduceras med 54 befattningar till följd av att verksamheten förändras. Utöver det ska det göras en särskild minskning på cirka en procent i personalutgifterna, vilket innebär en reducering av personalen med cirka 35 årsverken. Staden har beräknat att över 100 personer ur stadens personal går i pension nästa år.

- Samma arbete ska göras med färre händer, konstaterar stadsdirektör Ujula.

Rekordstora investeringar

Husbyggnadsinvesteringarna kommer att under de två närmaste åren att ligga på en nivå som är cirka 10 miljoner euro högre än det genomsnittliga investeringsbehovet. Som bäst pågår ett planeringsarbete inom bland annat skol- och daghemssektorn. Sju daghem och fem skolor är föremål för åtgärder - antingen byggande, sanering eller utvidgning.

- Investeringarna under de närmaste tre åren då det gäller byggande och sanering kommer att vara rekordstora - 100 miljoner euro, säger lokalitetsdirektör Börje Boström.

En del av de investeringarna kommer att genomföras som stadens egna byggprojekt - en del inom ramen för det så kallade livscykelkonceptet.

Ljus vid horisonten

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula ser trots de stora investeringarna och en ökad skuldbörda också en del ljusglimtar vid horisonten:

- Räntorna är fortsatt låga och Borgå stad växer sakta men säkert, konstaterar Ujula.

Borgå stads befolkning förväntas de närmaste tre åren öka med cirka 300 personer per år, vilket innebär att staden når över 50 000-strecket redan år 2016. År 2017 beräknas invånarantalet vara cirka
50 800 personer.

En tredje ljusglimt som kommer att påverka Borgå stads ekonomi positivt är Neste Oils investeringar på hundratals miljoner euro i Sköldvik de närmaste åren.

Ingenting är spikat

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula poängterar att detta är en budget och att han är öppen för bättre förslag och goda råd.

- Den här budgeten är ju inte spikad av Gud, säger han med glimten i ögat.

Se hela budgeten här: Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017

Läs också:
Borgå minskar på personalen - bildningen drabbas hårdast