Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Miljöstödet också ett inkomststöd

Från 2014
Uppdaterad 13.10.2014 11:54.
Händer som rotar i vetefält
Bildtext Miljöstödet till jordbrukarna handlade till en början om inkomstöverföring.
Bild: Yle/ Bettina Aspfors

Miljöstödet kom till för 20 år sedan när Finland gick med i EU. Produkterna som våra jordbrukare odlade tappade hälften av sitt värde, och EU-kommissionen föreslog ett stöd som skulle hjälpa dem ur knipan.

När Finland gick med i EU var det EU-kommissionen som tog initiativ till ett miljöstöd till jordbruket. Finland fick rätt att betala ut nationellt stöd både i södra och i norra Finland, men det räckte inte till för att göra lantbruket lönsamt.

Heimo Hanhilahti är avdelningschef på Jord- och skogsbruksministeriet.
Bildtext Heimo Hanhilahti är avdelningschef på Jord- och skogsbruksministeriet.
Bild: Yle/Erik Snellman

Avdelningschef Heimo Hanhilahti på Jord- och skogsbruksministeriets matavdelning var med och förhandlade fram miljöstödet för 20 år sedan.
– Kommissionen ansåg att det var lämpligt att kombinera miljövård och ekonomiskt stöd, så att lantbrukarna fick hjälp att anpassa sig till det nya systemet, säger Hanhilahti.
Finland hade högre kostnader för jordbruket och därför var prisnivån högre hos oss före EU-medlemskapet.
I början uppfattades miljöstödet delvis som inkomststöd. Miljöstödet var större än kostnaderna för miljöåtgärderna.
– Det här gjorde man för att locka med bönderna. Men det här ändrades redan under den andra stödperioden, säger Heimo Hanhilahti.
Idag anser han att det är fråga om rent miljöstöd. Också miljörörelserna är med på noterna.

Miljöstödet har stramats åt

Heimo Hanhilahti säger att de finländska jordbrukarna nu har vant sig vid miljöstödet. Bönderna har varit aktiva medverkare trots att kriterierna hela tiden har stramats åt.
– Penningströmmarna är välkomna trots att de begränsar verksamheten. Och attityden till miljövård har hela tiden blivit positivare bland bönderna. Man har insett att miljökraven sist och slutligen är förenliga också med böndernas ekonomiska situation. Man ska inte gödsla i onödan och jorden ska hållas i skick för framtiden, säger Heimo Hanhilahti.


Den ekonomiska nyttan för bönderna är inte lika stor som i början, men den är fortfarande viktig.

Mer om ämnet på Yle Arenan