Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Hopp om bättre vatten i Fäbodaviken

Från 2014
Uppdaterad 09.10.2014 06:22.
Rågrannar besöker farmområder Vallarna i Jakobstad.
Bild: YLE/Mikaela Löv-Aldén

I går onsdag bjöd pälsodlarna in rågrannar och sommarstugeägare för att bekanta sig med de miljöåtgärder som gjorts på farmområdet Vallarna i Jakobstad. Hoppet finns om bättre vatten i Fäbodaviken

Miljöåtgärder vid farmområdet Vallarna

3:03

Reningsverk ger hopp om renaren vatten i Fäbodaviken

1:33

Men ett problem oroar sommararstugeägarna. Ingen uppgörelse har nåtts om de privata markområden som ska dikas innan ett andra reningsverk kan bli verklighet.

Steven Frostdahl, Janken Holmberg, Vallan, farmområde
Bildtext Steven Frostdahl och Janken Holmberg
Bild: YLE/Mikaela Löv-Aldén
Den nya bassängen vid reningsverket i Vallan.
Bildtext Den nya bassängen vid reningsverket i Vallarna.
Bild: YLE/Mikaela Löv-Aldén

- Jag är positivt överraskad, säger sommarstugeägaren Boris Mattson efter besöket på farmområdet.

Mattson hoppas på vattenkvaliteten så småningom ska bli bättre i Fäbodaviken, även om det är en lång process. Steven Frostdahl är ombud för Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening och presenterade de åtgärder som gjorts på området.

Bland annat har ett befintligt reningsverk förnyats och fått en helt ny bassäng och nät under burarna ska hålla bort måsarna. Fosforvärdena håller sig också rejält under gränsvärdena.

Men ännu har sommarstugeägarna inte sett så stora förändringar.

- Vi hade badförbud i viken ännu i sommar fast förbättringarna påbörjats, och många måsar. Men då var förbättringarna på startsträckan. Det ska bli intressant att se hur det ser ut nästa sommar, säger sommarstugeägare Janken Holmberg.

Avgörande reningsverk

Men för det behövs ett andra reningsverk på farmområdet som är det största i Svenskfinland. Staden Jakobstad äger marken som själva farmområdet är byggt på, men marken runt omkring är privatägd.

Eftersom avvattning från myrar rinner rakt genom området är det nödvändigt att förbättra befintliga diken och gräva nya innan det nya reningsverket byggs. Med för mycket avrinningsvatten fungerar reningsprocessen inte.

Men staden har inte kommit överens med de markägare som berörs.

- Jag hoppas att staden och markägare kommer överens, så att det här projektet inte strandar. Mycket bra har gjorts men det nya reningsverket är avgörande för slutresultatet, säger Holmberg.

Anders Kronholm säger att två markägare ren sagt nej.

- Informationen har varit bristfällig och staden har inte velat förhandla. Markägarna har kallats in en och en för att skriva på ett papper. Vi är redo att förhandla, men det är ingen förhandling utan härskarfasoner, säger Anders Kronholm som själv inte ännu kontaktats.

Oansvariga myndigheter

Markägarna har ren tidigare känt sig överkörda då exempelvis ett skyddsområde på 30 meter kring farmen inte kan brukas. För det fick ägarna ingen ersättning. De upplever att myndigheterna inte tagit sitt ansvar. Markägarna hade gärna sett att staden tog över marken ren vid nyskiftet, men då var staden inte intresserad.

- Den är en stor industri, pälsfarmen, och staden borde ha ägt marken sen länge. Men till ett skäligt pris, säger Kronholm.

På staden Jakobstad säger tf. stadsgeodet Christer Tonberg att det kan hända att informationen till markägarna varit bristfällig och att sådant kan leda till svårigheter.

- Skogscentralen har skött dikningsplaneringen och kontakten med markägarna för stadens räkning. Det var kanske ett olyckligt upplägg. Stadens roll borde ha varit mera aktiv, säger Tonberg. Men det här torde gå att lösa i samförstånd.

Också Steven Frostdahl hoppas på en snart lösning.

- Vi hoppas att alla parter kan samlas kring förhandlingsbordet och nå en överenskommelse så att farmarna kan fortsätta med de miljöförbättrande åtgärderna, säger Frostdahl.