Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Vattenproven är rena i Sibbo – men vattnet ska fortfarande kokas

Från 2014
Uppdaterad 09.10.2014 15:35.
Påfyllning av vatten i Söderkulla
Bild: Yle/ Stefan Härus

Uppmaningen att koka dricksvattnet i södra Sibbo och i Östersundom i Helsingfors gäller fortfarande.

I de preliminära undersökningarna av proven som har tagits ur vattenledningsvattnet har man inte hittat bakterier som härstammar från avföring. Som en försiktighetsåtgärd ska vattnet ändå kokas.

Vattnet som används till matlagning och som dricksvatten ska kokas i ungefär fem minuter. Grönsaker och frukt får inte heller sköljas med kranvatten som inte har kokats. Kärl som har diskats med vattnet kan användas efter att de har torkat. Vattnet kan användas för att tvätta sig och till att tvätta kläder.

Undersökningarna av vattnet pågår fortfarande. Orsaken till att bakterier har kommit in i vattentornet antas vara ett läckage i regnvattensystemet på tornets tak. Man har börjat reparera läckan och kopplat bort tornet från vattennätet. Vattentjänstverket ska också rena nätverket med klor. Klorbehandlingen sker troligen nästa vecka.

den här kartan ser du området som berörs av vattenproblemen.

Trots att vattentornet är isolerat har vattendistributionen fungerat normalt. Det kan ändå tidvis förekomma störningar i vattentrycket. Rent dricksvatten delas ut på parkeringsplatsen vid K-supermarket i Söderkulla på vardagar kl. 8–21 och under veckoslutet 10–18 tills situationen är över.

Ungefär 50 personer har meddelat Sibbo kommuns hälsovård att de har fått magsymptom som kan bero på vattenproblemen. Symptomen har till största delen varit lindriga.