Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Centrumplan kommit till vägs ände"

Uppdaterad 10.10.2014 08:06.
Vilel Sevon nära
Bildtext Fritidsnämnden i Raseborg anser att centrumplan i Ekenäs bör få en konstgräsyta. På centrumplan spelas bland annat fotboll. (Bilden från en match mellan Ekenäs IF-BK.46 i augusti 2014).

Centrumplan i Ekenäs borde få konstgräs under åren 2015 och 2016. Fritidsnämnden i Raseborg beslöt enhälligt (9.10) att godkänna förslaget till investeringsplanen för de kommande åren där konstgräset ingår som det dyraste projektet.

Konstgräset på centrumplan i Ekenäs blir litet dyrare än vad som tidigare beräknats. Enligt färska beräkningar skulle det kosta Raseborgs stad 650 000 euro att anlägga konstgräs på centrumplan.

Det här är 20 000 euro mer än beräkningarna för ett år sedan. Staden räknar i varje fall med ett statligt understöd på 130 000 euro för konstgräset.

- Nämnden tyckte att det är bäst att komma med realistiska siffror från första början och inte, som i vissa andra sektorer, kommer med siffror som är i underkant, säger fritidsnämndens viceordförande Martin Stenström (sfp). Han ledde ordet på mötet på torsdagen då ordinarie ordförande Otto Metsämäki (SDP) inte deltog i mötet.

Uppfyller internationella krav

Staden har varit i kontakt med idrottsföreningarna. Planen skulle få en konstgräsyta på 64 x 100 meter för att uppfylla internationella krav. Det här innebär att en löpbana på bortre långsidan tas bort.

Friidrotten och fotbollen skulle fortsätta att använda planen som tidigare.

- Ekenäs centrumplan har kommit till sin vägs ände, säger Stenström

Stenström säger att man kan höja belastningsgraden på en konstgräsplan till mycket högre än vad ett naturgräs håller.

Simmis borde saneras

Övriga investeringar som planeras inom fritidssektorn i Raseborg är en skatepark i Karis som beräknas kosta 100 000 euro nästa år.

Ishockeyrinken i Karis skulle enligt förslaget få 50 000 euro år 2016. Karis idrottshall skulle få ett nytt golv för 200 000 år 2017.

Dessutom borde staden börja planera en sanering av Simmis i Ekenäs. Simanläggningen för utomhusbruk som ligger i Stallörsparken i centrala Ekenäs är i dåligt skick.

Vattenrutschbanan revs år 2013. Därför föreslår fritidsnämnden att man reserverar 30 000 euro för att planera saneringen av Simmis år 2017.

Läs äldre artikel om konstgräsplanerna i Ekenäs.