Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Den glömda revolutionen

Från 2014
Uppdaterad 14.10.2014 16:17.
Foto från Vallankumous
Bildtext Foto från Vallankumous
Bild: Noora Geagea

I Juha Siltanens nya pjäs på KOM-teatern lyfts ett av de märkligaste förspelen till inbördeskriget upp ur historiens glömska. I Vallankumous eli Sisar Huttusen ihmeellinen elämä rekapituleras historien om en revolution som aldrig nådde utanför Nikolajkyrkans dörrar. För regin står Lauri Maijala.

”Ner med djurförsök och köttätande! Ner med prästerskapet som förlorat sina ideal! Ner med patriotism, vapen och gränser! Bankernas pengar åt folket! Leve det världsomspännande broderskapet! Leve Gud!”

Framför oss står en lätt tilltufsad man, flankerad av en f.d. frälsningsofficer och en arbetslös yngling och håller ett brandtal för massorna. Mannen är Jean Boldt och arenan Senatstorget i Helsingfors sommaren 1917. I Ryssland har en provisorisk regering tagit över makten och i storfurstendömet Finlands huvudstad tar de olika intressegrupperna mått av varandra med agitationsmöten och inbördes konfrontationer.

Jean Boldt , på KOM gestaltad av Pekka Valkeejärvi, är ingen fantasifigur. Han var jurist och samhällsdebattör, en anarkist i Tolstojs anda som efterhand utvecklades i allt radikalare riktning. Hans kamp kulminerade den 17 juni då han tillsammans med sina anhängare ockuperade Nikolajkyrkan (nuvarande domkyrkan) med målet att genomföra en socialistisk revolution med kristna förtecken.

Ockupationen varade bara ett knappt dygn och har inte lämnat några spår i den officiella historieskrivningen. Så är det också ett omfattande detektivarbete som ligger bakom Siltanens pjäs och resultatet är en fascinerande historia med uppenbar relevans också för vår tid.

Men det dröjer ett tag innan vi når så långt på KOM.

Tungrott maskineri

Lauri Maijalas iscensättning utspelar sig i en antydd manege där samhällscirkusen snurrar på i karnevalistisk anda. Medan liveorkestern brassar på med anakronistiska musiknummer växer ett samhällspanorama fram där alla tänkbara ingredienser av narcissism, besserwisseri, idealism och naivitet fått plats.

Ingen skonas, varken de revolutionära uppstickarna, tvivlarna eller etablissemangets försvarare.

Under världshumanismen hos Valkeejärvis Boldt lurar ibland en ståndsmedvetenhet och tilltro till manlig överlägsenhet som är lika stor som den klarögda övertygelsen i Pirkko Hämäläinens tolkning av hans närmaste medarbetare, den f.d. frälsningsofficeren och affärsägaren Josefiina ”Sisar” Huttunen. Och med samma respektlöshet förvandlar Juho Milonoff t.ex. psykiatern Christian Sibelius, Jeans yngre bror, till en uppvisning i samhälleligt vankelmod och gnöligt lillebrorskomplex.

Greppet är typiskt för Maijalas regier och fungerar ofta som ett magiskt förstoringsglas. Iakttagelser som aldrig artikuleras framträder tydligt samtidigt som de blixtsnabba referenserna till olika fenomen och epoker ständigt bildar nya mönster och aha-upplevelser. Men den här gången låter effekten i någon mån vänta på sig.

Första akten är nämligen rätt problematisk. Samtidigt som regin öser på med snabba övergångar mellan tidsplan, stämningar och stilgrepp känns det ofta som om skådespelarna inte riktigt hängde med i svängarna. Resultatet är ofta ansträngt, en anhopning av disparata element som aldrig riktigt möts.

Att uppsättningen inledningsvis dessutom drar rätt många växlar på beprövade karikatyrer i repris känns inte heller särdeles fräscht, hur skickligt KOM-skådespelarna än behärskar sitt typgalleri.

Men efter paus sker undret. Plötsligt faller alla bitar på plats. När samhällsomstörtarna, barrikerade i sin kyrka, formulerar sina drömmar i en musikkavalkad där inga stilgrepp tycks förbjudna, faller allt löje av dem. Medan allt tänkbart från Kraftwerks Die Roboter till Kollaa kestääs Jäähyväiset aseille väller över scenen flimrar den brokiga skarans hopp, frustration och upprorsanda förbi samtidigt som uppsättningen med facit på hand skriver in fortsättningen.

I den ryms också en utblick mot vår egen tid.

Idealism som hånas har en tendens att byta skepnad.

Mer om ämnet på Yle Arenan