Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Över 60 anmälde magsymptom i Sibbo

Från 2014
Uppdaterad 10.10.2014 17:41.
Vattentornet i Söderkulla
Bildtext Vattentornet i Söderkulla
Bild: Yle/Carmela Walder

Sextiofem personer har kontaktat hälsovårdscentralen på grund av lindriga magbesvär.

Det är möjligt att det finns en koppling till den konstaterade bakterieförekomsten i vattnet.

Anders Mickos som är chefsläkare i Sibbo säger att ett samband mellan de lindriga magbesvären och det förorenade vattnet inte har kunnat påvisas, men att det sannolikt finns en koppling.

Då meddelandet om det förorenade vattnet kom till Sibbo kommun uppmanade kommunen alla som har haft eller har symptom att ta kontakt. De symptom som det har handlat om är illamående och diarré.

Vattnet kloreras

Budet att allt hushållsvatten i södra Sibbo skall kokas står fast. Under veckoslutet ska vattnet i vattentornet i Söderkulla kloreras.

Det betyder att vattnet kommer att lukta och smaka klor men att man ändå kan tvätta sig i det.

Dricksvatten och vatten som används till matlagning ska alltså fortfarande kokas i minst fem minuter.

Området där kloreringen inverkar på vattnet är större än det område som omfattas av uppmaningen att koka vattnet. Områdena framgår av den här kartan

Det kan finnas klor i vattnet flera dagar efter att kloreringen avslutats.

Kloreringen kan leda till att känsliga personer får symptom men det klorerade vattnet är i alla fall helt ofarligt. Då klor pumpas in i vattenledningsnätet är det möjligt att vattnet tillfälligt är grumligt

Man kan minska lukten och smaken av klor genom att koka vattnet.

Avsikten med kloreringen är att säkerställa att det bakteriehaltiga vattnet försvinner ur hela vattenledningsnätet och att också bakterier som eventuellt fäst sig på ledningarnas väggar avlägsnas.

Det lönar sig särskilt för invånare och företag i närheten av Söderkulla vattentorn att låta vattnet då och då rinna ur de kranar ur vilka man tar dricksvatten. På detta sätt säkerställer man att också fastighetens egna kranar och vattenledningar är rena.

Läs mera om vattenproblemen i södra Sibbo:

Vattenproven är rena i Sibbo – men vattnet ska fortfarande kokas

Vattnet i södra Sibbo och Östersundom ska fortfarande kokas