Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Jordbruket är det största problemet"

Från 2014
Uppdaterad 19.01.2015 10:58.

Regeringen har svikit Östersjön, anser Bernt Nordman som är verksamhetsledare för Natur och Miljö. Det stämnmer inte alls, svarar riksdagsledamoten Mats Nylund (SFP) som mötte Nylund i Obs Debatt.

Enligt Nordman är tillståndet i våra närvatten ett tydligt bevis på att de miljoner man lagt på jordbrukets miljöstod inte varit effektiva.

- De stora skurkarna sitter nog i regeringen. När det gäller Östersjöns övergödning är jordbruket det största problemet. Men det är inte den enskilda jordbrukarens fel, utan det är samhället som sätter upp spelreglerna.

Mats Nylund är av helt annan åsikt. Han anser att miljöersättningsprogrammen har tjänat sitt sitt syfte på ett imponerande sätt. Att resultaten inte syns i haven handlar enligt Nylund snarare om biologi än om politik,

- Finland har haft som målsättning att minska näringsutsläppen i Östersjön med en tredjedel. Men vi är långt från målet. På 20 år har fosforutsläppen minskat med 16 procent längs med Finlands kuster, men i Skärgårdshavet är minskningen bara 5 procent. Enligt chefredaktören för Maaseudun Tulevaisuus, Lauri Kontro, måste man inse att en förbättring inte kan ske över en natt:

- Bönderna har gjort sitt, och jag skulle våga säga att vi ser resultat, även om resultaten nås sakta.

Bernt Nordman påpekar ändå att det finns mycket jordbrukare och att deras intresseorganisationer kan göra mycket för att förbättra läget.

- Det som saknas är vilja: Vi var besvikna på hur jordbrukarnas intresseorganisationer agerade i utarbetandet av det nya miljöersättningsprogrammet. Alla konstruktiva förslag som skulle leda till att pengarna skulle ha använts miljöeffektiv torpederades av intresseorganisationerna och av jord- och skogsbruksministeriet. Det nya förslaget är fortfarande huvudsakligen en allmän kompensation för jordbruket. Fortfarande sprider man ut pengarna till de flesta bönderna. Man har inte tagit lärdom av det misslyckande nuvarande programmet.

Lauri Kontro kastar bollen tillbaka till Miljöministeriet och Ville Niinistö.

- När man hade överläggningar mellan Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet och intresseorganisationerna drev MTK på mer riktade åtgärder. Men det gick inte igenom. Det var en politisk lösning mellan Ville Niinistö och Jord- och skogsbruksministeriet. Det var ditt parti som urvattnade systemet.

Korpobon Katja Bonnevier som jobbar som koordinator för Skärgårdshavets biosfärområde tycker det är beklagligt att så mycket av diskussionen om Östersjöns tillstånd handlar om att peka ut skyldiga.

- När vi talar om miljöbovar borde vi komma ifrån att hitta syndabockar. Det blir lätt en personifierad fråga där man ser att bönderna antingen gör ett bra eller dåligt jobb, att bönderna har eller inte har en bra attityd. Trots allt så behöver vi göra skillnad, och de som berörs av havets tillstånd har vaknat och förstår att något behöver göras, säger Bonnevier.