Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kampen mot flygbullret går vidare

Från 2014
Uppdaterad 22.10.2014 06:24.
Cockpiten i ett propellerplan
Bildtext (arkivbild)
Bild: Yle/Mika Kanerva

Borgå stads kamp mot flygbuller från småplan i Borgå skärgård går vidare.

Borgå stad ville i sina miljövårdsbetämmelser reglera flygbullret men förlorade i Helsingfors förvaltningsdomstol.

Nu är ärendet på hälft i högsta förvaltningsdomstolen.

Klagomålen om flygbuller från småplan i Borgå skärgård har visserligen minskat en aning konstaterar Borgå stads miljövårdschef Jukka Palmgren.

Borgå stad ville i sina miljövårdsbetämmelser reglera flygbullret men förlorade i Helsingfors förvaltningsdomstol. Nu är ärendet på hälft i högsta förvaltningsdomstolen.

Jukka Palmgren konstaterar att det i nuläget inte finns någon paragraf enligt vilken staden kunde ta itu med undersökningar om flygbuller och få officiella uppgifter från flygledningen och Malms flygstation. Polisen undersöker inte sådana fall och ingen annan heller.

- Det är en brist i medborgarnas rättsskydd att man kan förorsaka buller från luften utan följder.

Palmgren tycker att antalet klagomål om flygbuller har minskat en aning. Han tror att själva rättsprocessen kan ha haft en påverkan på flygandet. Kanske flygarna beter sig mera hänsynsfullt. Det räcker till för Borgå stad, ingen behöver någonting annat än att flygarna också skulle ta hänsyn till dem som befinner sig på marken, att man inte flyger för lågt och inte många gånger på samma ställe.

- Om spelreglerna skulle vara litet artigare så skulle det vara helt o.k., tycker Jukka Palmgren.