Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlands pensionssystem får beröm

Från 2014
Uppdaterad 13.10.2014 15:42.
Äldre man på bänk
Bildtext Finland har en befolkning som åldras snabbt.

Finland klättrade högt upp på listan på fungerande pensionssystem i en internationell jämförelse gjord av Melbourne Mercer.

Finland får beröm för transparens, men i hållbarhetskategorin finns det plats för förbättring.
Det var första gången som Finland var med i jämförelsen.

Många länder kämpar med en åldrande befolkning, vilket innebär att pensionssystem spelar en viktig roll. Bäst i jämförelsen, och det enda landet i så kallad A-klass, var Danmark medan Finland kommer på fjärde plats. Australien och Holland stoltserar på andra respektive tredje plats.

Melbourne Mercer Global Pension Index jämför för sjätte gången pensionssystem, i år bland 25 länder. Indexet är har räknats ut på basen av den tillräcklighet, hållbarhet och integritet som ländernas system har. Man har tagit i beaktande bland annat skatter, vinst, demografi och kommunikation i beräkningen.

- Man har mätt pensionsnivån, pensionssystemets hållbarhet och transparensen i administrationen, säger Mikko Kautto, direktör på Pensionsskyddscentralen. Kautto kan ändå inte säga exakt hur mätningarna gått till eftersom Melbourne Mercer har sitt eget system.

Finland klarade sig speciellt bra i transparenskategorin.

- Det betyder att det finns regler och att styrningssystemet är rätt bra, säger Kautto.

Kina, Japan och Mexico hörde till de länder som klarade ig dåligt i jämförelsen.

Plats för förbättring

Finlands pensionssystem kunde gott förbättra sin långsiktiga hållbarhet, tycker man på Melbourne Mercer. Det är främst här som Danmark plockat mycket poäng.

- Danmark har det mest hållbara systemet i världen enligt indexet. Troligen för att Danmark har jämna och arbetsmarknadsrelaterade pensioner. I Finland har vi FPA:s pensioner och arbetspensioner, och de har en annorlunda finansiering.

Pensionsreformen som träder i kraft i Finland om några år har inte inverkat på Finlands placering i indexet. Kautto tror ändå att det kan komma att påverka Finlands plats i kommande mätningar.

- Särskilt i fråga om systemets hållbarhet fick Finland poäng som kunde vara bättre. Nu när pensionskostnaderna stiger i lite mindre takt kan det öka Finlands placering i den kategorin, säger Kautto.

Jämförelsen gjordes under sommaren och den är baserad på den nuvarande lagstiftningen.

- Jag tror att Finland kan få mera poäng i och med pensionsförnyelsen men jag vet inte om Finland tack vare det kan stiga högre upp på listan. Det beror också på vad som händer i andra länder.

"I Finland får man pension för allt jobb"

Också Seija Ilmakunnas, direktör på Löntagarnas forskningsinstitut, ger rosor åt Finlands pensionssystem.

- I Finland får man pension för allt jobb och det spelar ingen roll om man jobbar för dem privata eller den offentliga sektorn. Det är en bra egenskap.

Ilmakunnas tycker att Finland återhämtat sig bra från de dåliga beslut som enligt henne fattades på 80-talet.

- På 80-talet utvecklades system för förtidspension och man löste arbetsmarknadsproblem med hjälp av pensionssystem. Det var ett dåligt drag, men sedan dess har vi fått en klarare helhet, säger Ilmakunnas.

Sverige placerade sig några platser bakom Finland i indexet. Det förvånar Ilmakunnas.

- När man gjorde pensionsreformen här var ju Sverige alltid mönsterlandet som vi skulle lära oss av. Men med tanke på hur fort befolkningen åldras i Finland är mängden reformer som gjorts nästan utan like. Finlands system klarar av att anpassa och förnya sig.

De sista åren i arbetslivet kan bli de tyngsta