Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

”I Petrus församling är du bara välkommen om du är som alla andra”

Från 2014
Uppdaterad 16.10.2014 09:50.
Bibeln.
Bildtext Församlingsvalets konservativaste kandidater i huvudstadsregionen finns i Petrus församling i Helsingfors.
Bild: Yle/Andy Ödman

Petrus församling i Helsingfors är den mest konservativa av de sju svenskspråkiga församlingarna i huvudstadsregionen. Det här visar Yle Huvudstadsregionens jämförelse. Enligt kyrkans kandidattest inför församlingsvalet är det bara 40 procent av Petrus kandidater i församlingsvalet som säger ja till kvinnopräster och ingen av kandidaterna vill att kyrkan viger samkönade par.

Jona Granlund är kandidat till församlingsrådet i Petrus församling. Han har svarat ”Vet ej” på påståendet "Kyrkan borde även i framtiden endast viga personer av olika kön till äktenskap" i kandidattestet. Därmed är han den mest liberala kandidaten på församlingens lista.

Tyvärr tror jag inte att en kvinnlig präst skulle välkomnas med öppna armar av alla i församlingen. -Jona Granlund, kandidat i församlingsvalet.

- Alla röster behövs i en församling och därför ställer jag upp för att ge även dem som inte nu hörs en röst, säger Granlund.

Jona Granlund, ställer upp i församlingsvalet (Petrus församling, Helsingfors) 2014.
Bildtext Jona Granlund.
Bild: Privat

Enligt Granlund märks församlingens traditionsbundenhet i hur folk välkomnas till församlingen. Är man lite fel får man inte vara med.

- Jag får ofta den uppfattningen att man är välkommen så länge man är som alla andra, säger Granlund som själv jobbar som tf. ungdomsledare vid Vanda svenska församling.

Ingen plats för kvinnor vid altaret

I de övriga sex svenskspråkiga församlingarna är stödet för kvinnopräster starkt. Över 90 procent av kandidaterna svarar ”Ja” på påståendet "Det är bra att kvinnor kan vara präster". I Petrus församling är antalet ja-svar endast 40 procent, eller 6 av 15 kandidater. Fyra kandidater anser att en kvinna inte kan vara präst och tre kandidater har inte velat svara på frågan.

- Tyvärr tror jag inte att en kvinnlig präst skulle välkomnas med öppna armar av alla i församlingen, säger Granlund.

Han tror att en kvinnlig präst i Petrus församling skulle ha samarbetsproblem både med personalen och med församlingsmedlemmarna.

Ingen av de nuvarande prästerna i Petrus församling är kvinna. Trots det försäkrade nyvalda kyrkoherden Daniel Björk i en intervju för Yle Huvudstadsregionen i måndags att varken han eller den nuvarande kyrkoherden Bengt Lassus, som snart ska gå i pension, har några problem med att jobba med kvinnliga präster.

- Jag har inga problem med att samarbeta med kvinnopräster och det har inte den nuvarande kyrkoherden heller. Det är fördomar som finns kvar från förr, sade Björk i intervjun i måndags.

Församlingsvalet hålls den 9 november och alla 16 år fyllda församlingsmedlemmar får rösta.

Fotnot: I kandidattestet finns påståendena "Kyrkan borde även i framtiden endast viga personer av olika kön till äktenskap" och "Det är bra att kvinnor kan vara präster". På dem kan man svara på en glidande skala i procent mellan "Helt av annan åsikt" och "Av samma åsikt". De vars svar i procent är under 50 procent räknas ha svarat "Helt av annan åsikt" eller "nej", medan de vars svar är över 50 procent räknas ha svarat "Av samma åsikt" eller "ja". De vars svar är precis 50 procent eller låtit bli att svara på frågan räknas ha svarat "Vet ej/Inget svar".