Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Skolnätet i Jakobstad ses över

Från 2014
Uppdaterad 14.10.2014 06:27.
Stadshuset i Jakobstad
Bild: Yle/Kjell Vikman

Bildningssektorn i Jakobstad är hårt trängd av sparkrav och nu ska en arbetsgrupp se över skolnätet. De nuvarande sparåtgärderna räcker bara halvvägs även om stadsstyrelsen skulle godkänna ett tilläggsanslag.

Färre skolor i Jakobstad - Spela upp på Arenan

- Jag ser hellre en levande och välfinansierad skola men ett glesare skolbestånd, om jag måste välja, säger Jacob Storbjörk, SDP-ledamot i bildningsnämnden.

Risken är uppenbar att Jakobstad i framtiden får en svensk och en finsk lågstadieskola mindre. Bildningsdirektör Jan Levander säger att det ser kärvt ut för bildningssektorn de närmaste åren.

- Större enheter blir billigare. Språkbadet, som är det största lågstadiet med cirka 300 elever, är klart billigast, säger bildningsdirektör Jan Levander.

Bonäs eller Vestersundsby

I dagsläget är det Bonäs och Vestersundsby skolor som är i fara.

- De ligger nära varandra och servicen försämras inte så mycket på området även om en skola läggs ner. Vestersundsby är också det område där det föds minst barn och Bonäs som tidigare hade för få elever växer snabbt, säger Levander.

Det är ordförande för bildningsnämnden och ordförandena för de svenska och finska skolsektionerna som tillsammans med tjänstemännen ska se över skolnätet.

Jacob Storbjörk säger att den här utredningen måste göras och borde ha gjorts redan tidigare.

- Utredningen har skjutits på och nu står vi här inför budgetmötet och inga utredningar har gjorts. Nu måste vi spara på fel sätt. Det är inte rimligt att minska timresursen för elever som har behov av särskilt stöd, säger Storbjörk.