Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Idrottsväsendet i Hangö klarar sig inte utan nyanställning

Från 2014
Näridrottsplats med olika stationer i Hangö.
Bildtext Näridrottsplatsen vid Hangö centralskola.

Idrottplatsskötarna minskar med en tredjedel i Hangö då Konny Koivisto säger upp sig. Det här betyder stora problem för idrottsväsendet i staden.

Bildningsnämnden har beviljat Koivisto avsked från sin befattning som idrottsplatsskötare. Samtidigt anhåller nämnden om lov av stadsstyrelsen att lediganslå och besätta befattningen från och med 1.1.2015.

Sedan näridrottsområdet i Hangö blev färdigt för ett år sedan har idrottsplatsskötarnas arbete ökat en hel del.

För att staden också fortsättningsvis ska kunna erbjuda invånarna samma servicenivå som hittills behövs det personer som sköter idrottsplatserna.

Också det skiftesarbete, som är en stor del av idrottsplatsskötarnas arbete, gör att det krävs en personalstyrka på tre personer, anser bildningsnämnden.