Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Virttaavatten i Pargas om några månader

Från 2014
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Vattenkran.
Bildtext Inom några månader kommer vattnet i Pargasbornas kranar att komma från Virttaa ås.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Senast efter årsskiftet rinner konstgjort grundvatten från Virttaa ås i Pargasbornas kranar. Små problem har skjutit fram projektet, vars nota i slutändan kommer att landa hos konsumenterna.

Yle Åboland

Programmet är inte längre tillgängligt

Yle Åboland

Programmet är inte längre tillgängligt

I fjol hette det ännu att allting skulle vara klart nu i oktober, men några månader får man ännu vänta. Några oinplanerade åtgärder har man varit tvungen att ta till för att säkerställa att allting fungerar som det ska.

– Vi lovade att det blir av på det här årets sida och som det ser ut nu blir det av på det här årets sida. Det borde inte längre finnas några större problempunkter, säger Aki Artimo, vd vid leverantören Åbonejdens vatten (TSV).

– Vi gör säkerligen provkörningar under december månad men kontinuerliga leveranser börjar i januari, backar ändå Pargas stadsingenjör Manne Carla. Vattenlinjen är som en liten fabrik som ska köras upp, det ena och andra ska testas, och det blir säkert en del finjusteringar.

Vill säkerställa kvaliteten

Det största arbetet som ännu är på hälft är en desinficeringsstation i Muddais. Den byggs på grund av det långa avståndet mellan vattenreservoaren i Laakkari i Littois och vattentornet i Tennby i Pargas.

– För att garantera kvaliteten på vattnet är det säkrare att vi desinficerar det här i Pargas innan vi pumpar ut det i vårt nätverk, klargör Manne Carla.

Det rörnätverket ger Carla ”inte särskilt högt betyg” (läs mera här) och saneringsarbeten pågår hela tiden. Men det hindrar inte Virttaavattnets framfart. Det nya röret från Littois till Tennby är färdigt och det rinner redan en jämn ström vatten till Pargas i underhållssyfte.

– Givetvis kunde vi ta röret i full användning redan nu, men vi vill försäkra oss om att vattnets goda kvalitet når också konsumenterna, att de inte känner av något fel i smaken eller lukten, och att vi alla kan njuta av ett riktigt bra slutresultat, säger Aki Artimo.

”Ett megaprojekt”

Resultat torde bli bra. Detta åtminstone enligt den respons kommuner som redan tidigare anslutit sig till vattnet från Virttaa ås gett, berättar Pargas stads ekonomidirektör Patrik Nygrén.

– Feedbacken har varit nästan odelat positiv vad gäller vattenkvaliteten, men det är förstås en stor och betydande infrainvestering som görs och har gjorts. Och det är en investering på mycket lång sikt. Det måste man komma ihåg.

– Det här är ett megaprojekt som pågått länge och det är alltid i början av investeringen som belastningen blir som störst. Men i det långa loppet tror jag det blir en lönsam investering, säger Nygrén.

Pargasborna betalar

Pargas har precis som de övriga kommunerna som tar del av Virttaavattnet betalat sin andel av utbyggnaden. För Pargas del är den notan drygt 5 miljoner euro. Men röret från Littois till Tennby får man stå för helt själva, vilket uppskattningsvis blir 7,5 miljoner.

– Vi är längst bort och det ger oss den tilläggskostnaden. Många andra har ju på det sättet ett lite bättre geografiskt läge, men vi råkar nu ligga var vi ligger och måste ta skeden i vacker hand, menar Nygrén.

Svenska Yles granskning förra året visade att Pargas redan nu har det dyraste vattnet i Svenskfinland. Betalningen av Virttaaprojektet kommer att höja avgifterna ytterligare.

– Staden kommer inte att ha andra möjligheter än att i slutändan föra kostnaderna på konsumenterna. Det är bara på det sättet, säger Patrik Nygrén.

Höjningarna kan komma att gälla redan för nästa år, men detta är en politisk fråga. Den första instansen som behandlar ärendet är miljönämnden på sitt möte på onsdag.