Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Här svämmade vattnet över

Från 2014
Uppdaterad 14.10.2014 15:53.
Håkan Knip visar upp källarvåningen på centralsjukhuset.
Bildtext Håkan Knip visar upp källarvåningen på centralsjukhuset.
Bild: YLE/Marcus Lillkvist

Centralsjukhusets källare svämmade över under ett skyfall i augusti. Nu har diken fördjupats och rensats, men tekniske chefen hoppas på ännu fler åtgärder.

Håkan Knip berättar om översvämningen på centralsjukhuset

1:01

Det var den fjärde augusti. Åskvädret pågick i femton minuter, men det räckte för att vattenmassorna skulle ta sig ned i källarvåningar på olika ställen i Vasa.

Nya rördragningen syns under Y-huset vid centralsjukhuset.
Bildtext Här syns utloppsröret vid akuten
Bild: YLE/Marcus Lillkvist

Ett ställe var på centralsjukhuset, alldeles intill nybyggda Y-huset.

Här pressades yt- och takvatten upp genom en golvbrunn, och det tog två timmar innan man fick ordning på situationen.

- Vattnet började komma upp bakvägen ur den där brunnen som finns där, förklarar Håkan Knip, centralsjukhusets tekniske chef.

Två män spolar ur dagvattensystemet vid centralsjukhuset.
Bildtext Rörarbete på sjukhusparkeringen
Bild: YLE/Marcus Lillkvist

Vi befinner oss på sjukhusområdets lägsta nivå, bara ungefär 1,7 meter ovanför havet. Men det var inte lutningarna som var bristfälliga, utan de gamla rören för avvattning av ytor och tak. De är till en del byggda på 1950-talet och enbart 30 centimeter i diameter.

Regnmängden alltför stor

Åskvädret förde med sig 30 mm regnvatten på femton minuter. Det är fyra gånger mer än vad rörsystemen är dimensionerade för.

- Här var ungefär 20 till 25 centimeter med vatten. Det tog ungefär två timmar innan rören och bäckarna hade dragit undan vattenmassorna, säger Håkan Knip.

Ett dike som förstorats och förbättrats vid centralsjukhuset.
Bildtext Dikesdragning och utlopp av avvattningsrör
Bild: YLE/Marcus Lillkvist

Vattenskadorna blev ändå väldigt små. Det var enbart betongen siom fuktades. Det kommer att räcka med att måla om en del väggar.

Hur kan man då undvika sådana här saker i fortsättningen?

- Förutsättningarna är mycket bättre nu. Vi har utrustat oss med flera sänkpumpar och tillsammans med Vasa stad har vi rensat upp i ett dike. Men vi kommer att få allt häftigare regn i framtiden, det kanske beror på klimatförändringen. Så nu borde man se över dimensionerna rent allmänt, säger Håkan Knip som dessutom vill se till att sjukhusområdet får ytterligare en rördragning,

Nytt hus kräver nya rör

Den dragningen borde avvattna områdets höglänta delar åt ett annat håll, mot Strandgatan.

- Det kunde lämpligen byggas i samband med att arbetet med nya apoteksbyggnaden kommer igång någon gång efter årsskiftet.