Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sibbovatten nu tryggt att dricka

Från 2014
Vattentornet i Söderkulla
Bild: Yle/Carmela Walder

Invånarna i södra Sibbo och Östersundom i Helsingfors behöver inte längre koka sitt dricksvatten.

Kloreringen av vattenledningsnätet inleddes på lördagen och har framskridit som förväntat. Vattnet kloreras fortfarande med små klorhalter och kan smaka och lukta klor. Det är ofarligt men mycket känsliga personer kan få irritationssymptom av det. Lukten och smaken av klor kan minskas genom att koka vattnet eller låta det stå i ett kärl.

Om man inte har använt vattenledningarna sedan veckoslutet, är det bra att låta vattnet rinna i några minuter så att det klorhaltiga vattnet kommer in i husets egna ledningar.

Ungefär 80 personer meddelade om magsymptom till hälsocentralen, informerar Sibbo kommun. Ett femtontal av dem har haft kraftiga symptom och hos nio har man hittat kampylobakterier. Förorenat vatten är sannolikt orsaken till symptomen.