Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Norra hamnen ska få mer småstadsprägel

Från 2014
Uppdaterad 15.12.2014 11:03.
Nu görs planeprocessen om med ett lite förändrat förslag av köpcenterbygget i Norra hamnen.
Bildtext Det nya förslaget innehåller inga stora förändringar.

Planerna för Norra hamnen i Ekenäs ska utvecklas mer mot småstadsidyll nu när planprocessen görs om. Förändringarna är små. Staden vill mer än tidigare få fram gröna områden och minska känslan av stor byggmassa.

Överlag sägs det i det nya planutkastet att köpcentrumbygget och fasaden helst borde indelas i mindre delar eller förses med "tärningsliknande eller punkthusliknande delar". Vid banschaktet kan exempelvis lägre byggnation eller en fasad med mer glas göra att nybygget smälter bättre in i miljön.

Utsikten från Kråkholmen mot Norra hamnen nära järnvägen skulle ändå med ett bygge förändras märkbart. Byggmassans höjd sänks som helhet med en meter, från 23 meter till 22. Som jämförelse kan nämnas att järnvägsbrons höjd är strax över 14 meter.

Avsnittet där järnvägen skulle vara inbyggd har också i det nya förslaget förkortats.

Ska passa in i en liten stads siluett

I den förnyade planbeskrivningen poängteras områdets gröna delar mer. Rekommendationen är nu bland annat att byggandet ska anpassas så att det passar in i en liten stads siluett och åtminstone inte helt täcker viktiga landmärken.

Att bevara träden längs Norra Strandgatan och Fabriksgatan ska göra att köpcentrumet bättre passar in i landskapet, så också de träd som borde bevaras kring Kronomagasinet.

Till skillnad från det gamla förslaget så får Kronomagasinet mer luft omkring sig och inget nytt ska byggas fast i byggnaden.

Byggnadens profil mot havet är också lite förändrad. Nu finns också två bryggor för småbåtar inritade i utkastet i stället för en.

Kronomagasinet får mera luft omkring sig.

Förorenat på ytan

I den undersökning om förorenade markområden som nu finns med i planutkastet kommer det fram att marken inte är förorenad men att det i ytskiktet fanns polycykliska aromatiska kolväten, arsen och bly vars värden är över rekommendationerna. De ska beaktas i byggskedet.

Ny planeringsrunda

Detaljplaneutkastet behandlas av planläggningsnämnden på onsdagen (15.10).

Planläggningsnämnden beslöt för en tid sedan att hela planprocessen för Norra hamnen-området tas om eftersom utredningar hade gjorts bristfälligt. Staden har fått respons om det från bland annat myndigheter.

Enligt den preliminära tidtabellen för den här planeringsrundan kan planen nå fullmäktige för ett slutligt godkännande i mars eller april 2015.

Säg din åsikt på nytt

Allmänheten får ta del av planerna ännu i två omgångar och har då möjlighet att kommentera. Trots att en del av responsen beaktats i det nya utkastet så uppmanas allmänheten, precis som myndigheterna, att lämna in åsikter och förslag på nytt. Under den förra omgången gav 11 myndigheter utlåtanden och 15 anmärkningar kom in av främst privatpersoner och bostadsbolag.

Raseborgs stad och byggbolaget Rakennus Mäenpää förhandlade i somras fram en ny version av planeringsreserveringen för bostäder och köpcentrum i den gamla handelshamnen i Ekenäs.

Planer och bilder från förra höstens planer