Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Sverige vill förbjuda rökning på uteserveringar

Från 2014
Uppdaterad 15.10.2014 11:03.
En slocknat cigarrett i askkopp.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

I Sverige kan det bli förbjudet att röka på uteserveringar och många andra offentliga platser. Den svenska Folkhälsomyndigheten föreslår rökförbud exempelvis på uteserveringar, entréer till offentliga byggnader och busshållplatser.

Den svenska Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen utrett hur vanligt förekommande passiv rökning är i olika utomhusmiljöer, om barn vistas där och om det är möjligt att få bort röken.

Utredningen visar att hälften av den vuxna befolkningen i Sverige utsätts för passiv rökning utomhus minst en gång i månaden. Dessutom har fyra av tio barn med astma upplevt obehag av tobaksrök under de tre senaste månaderna.

Nu föreslår Folkhälsomyndigheten rökförbud bland annat på uteserveringar, entréer till offentliga lokaler som sjukhus och vårdcentraler, men också affärer. Också busshållplatser och andra platser där allmänheten väntar på kollektivtrafik borde göras rökfria enligt förslaget. Utomhusarenor och lekplatser ingår också i den långa listan på utomhusplatser där det nu föreslås rökförbud.

Av TT:s rapport om utredningen framgår att passiv rökning beräknas orsaka 5-10 fall av lungcancer och omkring 400 fall av hjärt- kärlsjuksomar bland icke-rökare årligen.

Folkhälsomyndigheten har också undersökt om det finns stöd för rökfria utomhusmiljöer. Enligt Sveriges radio visar utredningen att 85 procent av de tillfrågade är positivia till rökförbud vid entréer till offentliga byggnader. Ungefär 70 procent vill ha rökförbud i anslutning till kollektivtrafiken. Stödet för rökfria uteserveringar låg på omkring 60 procent.