Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Problematiskt att man inte kan byta församling"

Uppdaterad 15.10.2014 21:11.
Sofia Torvalds
Bildtext Sofia Torvalds är redaktör på Kyrkpressen

Att man inte kan välja vilken församling man hör till blir problematiskt när församlingens värderingar inte stämmer överens med de egna. Det säger Sofia Torvalds, redaktör på Kyrkpressen, som analyserade kyrkans kandiddatest.

Yle Huvudstadsregionen har granskat församlingsvalskandidaters svar och jämfört sju församlingar med varandra. Jämförelsen visar att det förekommer stora skillnader mellan vissa församlingar.

Det är speciellt i Helsingfors som det blir problematiskt, då församlingarna är ganska starkt profilerade, säger Torvalds. Men trots att området man bor på bestämmer vilken församling man tillhör är det fritt fram att engagera sig i vilken församling man vill.

- Man får så klart besöka grannförsamlingen, gå på deras gudstjänster - till och med konfirmera sig i en annan församling om man inte känner sig hemma i den egna. Men jag känner nog många som skulle vilja byta församling helt.

Tradition och socialisering

Skillnaderna i olika värderingar grundar sig mycket i tradition, säger Torvalds. Som exempel nämner hon Petrus, som i jämförelsen utmärkt sig som mest konservativ av huvudstadsregionens svenskspråkiga församlingar.

- Petrus församling bildades när församlingarna Markus och Lukas gick ihop, och båda de uppfattades som mera konservativa. Många av de som var aktiva i de församlingarna finns förstås kvar i den nya, säger hon.

Torvalds tror inte att det förekommer press i församlingarna på att tycka lika som majoriteten, utan snarare handlar det om att man långsamt formas av attityderna.

- Kommer man med i en församlingsgemenskap där alla tycker på ett visst sätt så blir man så småningom socialiserad in i den gemenskapen, säger hon.

Diskussion om samkönat äktenskap vaknar långsamt

I Yle Huvudstadsregionens jämförelse framkom att många kandidater i församlingsvalet ställer sig positiva till att viga samkönade par i kyrkan. I Grankulla församling är över 90 procent för att samkönade par ska få gifta sig i kyrkan.

- På ett sätt är jag överraskad och på ett sätt inte. Många har nog tagit ställning till frågan privat eftersom det diskuterats så mycket i media den senaste tiden. Men i kyrkan är det en ganska ny fråga, också på diskussionsplan, säger Torvalds.

Hon tror att många av kandidaterna inte ser frågan som aktuell för kyrkan och därmed inte heller vet hur de ska svara. Det är heller inte en fråga som församlingsrådet behöver ta upp.

- Men förr eller senare måste kyrkan ta ställning eftersom det är en fråga som finns i samhället. Jag tror också att det finns många kyrkligt aktiva samkönade par som skulle vilja ha en vigsel och som kommer att ställa frågan till sin församling.

Läs också:
I Petrus församling är du bara välkommen om du är som alla andra”
Petrus nya kyrkoherde vill krama, men inte viga samkönade par