Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangövården ska spara och slimma

Från 2014
Uppdaterad 16.10.2014 15:41.

Inom primärvården i Hangö har man startat ett omfattande utvecklingsarbete för att få ner de höga kostnaderna.
Hangö stad har gått in för att köpa kunskap utifrån för att effektivera och spara inom vården.

Företaget Partiture arbetar med personalen och utifrån patienternas behov.

- Vi fungerar litet som en barnmorska. I praktiken handlar det om att införa nya arbetsmetoder som gör vårdkedjan rakare, smidigare och billigare, säger vd Jaakko Hirvensalo. Hangö får också höra hur man har gjort på andra håll.

Partiture har kartlagt situationen och arbetar med vårdpersonalen under hösten. Sedan följer en utvärdering.

Partiture är experter på organisationsmodeller och hur man kan göra arbetet effektivare. Företaget har ingen specialexpertis inom social och hälsovård utan har i sin tur kallat in den.

- Det som intresserar oss är hur man leder en organisation så att den är effektiv men också så klientcentrerad som möjligt, säger Elisabeth Kajander, grundtrygghetsdirektör i Hangö. Vi arbetar med ett utvecklingspaket som kan modifieras efterhand och byggas på om staden så önskar.

Det avtal som staden har gjort med Partiture stipulerar att kostnaderna för företagets tjänster inte får överstiga 30.000 euro eller referensvärdet för kommunerna.

Elisabeth Kajander, grundtrygghetsdirektör i Hangö. Sirpa Jyrkkänen är ledande skötare vid hvc.
Bildtext Grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander och ledande skötare Sirpa Jyrkkänen.

Vården idag och i morgon

Med en primärvård som i dagens läge är tre miljoner dyrare än på andra håll är det skäl att se över vad det är som kostar.
Det centrala är att personalen är involverad och att klienternas åsikter får en aktiv respons, poängterar Elisabeth Kajander.

- Vi gör utvecklingsförslag tillsammans med personalen, med patienten i centrum. Vi har köpt in kunskap och erfarenhet men lösningarna måste vara lokala. Målet är olika lösningsmodeller som vi går in för att följa. Vi har redan några åtgärdsförslag och de är väldigt konkreta.

Inom den dyra specialsjukvården ska man nu se till att patienten är på rätt plats i rätt tid och får den rätta vården. Här kan en hemförlovningsskötare kartlägga vilka patienter som kunde skötas på basnivå.

Hela organisationsmodellen inom primärvården ses över och därmed också själva arbetsfördelningen.

- Läkare frigörs för direkt kliniskt arbete medan skötare kan ha ansvar för vissa arbetsuppgifter som läkarna hittills haft.

Det här gör arbetet mer intressant för både läkare och skötare. Inom vårdbehovsbedömningen har vi också en del att titta på. Den påverkar hela vårdkedjan, säger Kajander.

Positiv personal

Sirpa Jyrkkänen, ledande skötare vid hvc i Hangö, berättar att personalen är ivrig att utveckla sitt arbete.

- Vi har haft tio grupper och deltagarna har gjort läxor och hemuppgifter. Det har handlat om egenvårdarmodellen på hälsovårdscentralen och om principer för hur vi jobbar. Det är mycket spännande att se vad vi får fram.

Artikeln har uppdaterats torsdagen den 16 oktober kl. 15.40

Läs om andra sparåtgärder Hangö stad tar till för att sänka på vårdkostnaderna.