Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Cancerogen jord hittades under Katedralskolan

Från 2014
Uppdaterad 16.10.2014 09:48.
Arkeologerna måste klä sig i skyddskläder för att skydda sig mot den förstörda jorden.
Bildtext Arkeologerna måste klä sig i skyddskläder för att skydda sig mot den förstörda jorden.
Bild: Åbo museicentral/Elina Saloranta

Cancerframkallande ämnen hittades i jorden under Katedralskolan i Åbo. Arkeologer hittade den förstörda jorden vid arkeologiska utgrävningar som pågår i samband med att Katedralskolan renoveras.

Arkeologsiska utgrävningar vid Katedralskolan inleddes i slutet av sommaren. Arbetet började med att riva upp golvet i en flygel byggd på 1950-talet. Under betonggolvet fanns fem stödpelare i betong och utfyllnadsjord. Pelarna kunde avlägsnas eftersom de inte stödde väggarna. Utfyllnadsjorden under golvet gav i från sig en stickande lukt som härstammade från svarta klimpar som fanns i jorden. Arbetet med att avlägsna jorden avbröts och prover från de svarta klimparna skickades för analys.

Provsvaren visade att jorden innehöll stenkolstjära, det vill säga kreosot som innehåller cancerframkallande PAH-ämnen (polycykliska aromatiska kolväten). Fler prover togs av marken och det visade sig att hela jordlagret var förstörd jord. Därför måste arkeologerna och andra som arbetade på platsen klä sig i skyddskläder för att kunna slutföra arbetet. För två veckor sedan kunde arkeologerna bli kvitt skyddskläderna då analysresultaten visade att all förstörd jord var avlägsnad.

Arkeolog Elina Saloranta säger att jorden knappast orsakat någon skada för dem som vistats i flygeln, eftersom jorden låg under ett tjockt betonggolv. Mer information om utgrävningarna hittas på arkeologernas blogg (på finska).