Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Sockenskrivaren var "en spindel i nätet"

Från 2014
Mantals- och röketalslängd över Lochteå socken 1767
Bildtext Mantals- och röketalslängd över Lochteå socken 1767
Bild: Arja Rantanen

Vet du vad en sockenskrivare är? Arja Rantanen har skrivit en doktorsavhandling om den här tjänstemannakåren, som spelade en viktig roll från 1600-talet och fram till 1800-talets mitt.

Sockenskrivare var en man som bönderna anställde för att skriva dokument. Till en början var det för beskattningsärenden som sockenskrivaren anlitades. Kronan var mån om att fogdarna inte förskingrade skattemedel, därför var det viktigt att egendom, skördar, fångster och så vidare bokfördes.

Vet du vad en sockenskrivare var? - Spela upp på Arenan

- Han skötte också om ekonomin och handhade sockenkassan, så han var både sekreterare och ekonom

Senare blev sockenskrivarna verkliga mångsysslare inom sockenadministrationen. Skrivkunnigheten var inte så utbredd, så skrivarna anlitades också för att göra upp privata dokument.

Arja Rantanens doktorsavhandling om sockenskrivare
Bild: Yle/Roger Källman

Den som valdes till sockenskrivare var ofta en kronans tjänsteman och hade därmed visat att han var duglig: kunde läsa, skriva, räkna, behärskade kanslispråket och kunde formulera sig, och framför allt: hur förvaltningsmaskineriet fungerade och hur ärenden sköttes. Han var en "spindel i nätet", säger Rantanen.

Skrivarna var demokratiskt tillsatta tjänstemän. De valdes av tinget och utnämndes av landshövdingen.

- Det visste man inte förrän jag undersökte hur de faktiskt valdes och av vem, säger Arja Rantanen.

Under 1600-talet kunde det hända att landshövdingen själv valde skrivare, mot allmogens gillande. Men, säger Rantanen, under 1700- och 1800-talen fungerade systemet med folkval bra.

År 1868 reformerades förvaltningen och vi fick vårt kommunsystem. Då blev många av sockenskrivarna ordföranden eller sekreterare inom den nya förvaltningen.

Arja Rantanens doktorsavhandling "Pennförare i periferin. Österbottniska sockenskrivare 1721–1868" finns tillgänglig i elektronisk form på Åbo Akademis webbplats.