Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Professor Mikko Hupa årets forskningsledare vid Åbo Akademi

Från 2014
Uppdaterad 16.10.2014 20:19.
mikko hupa

Årets forskningsledare vid Åbo Akademi är professorn i oorganisk kemi Mikko Hupa. Hupa är för närvarande också Åbo Akademis andra prorektor med ansvar för fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik samt forskningsärenden. Vid årsskiftet blir han Åbo Akademis rektor.

Fakta: Mikko Hupa

  1. TkD Mikko Hupa är född 1952 i Helsingfors.
  2. Han avlade DI-examen vid Åbo Akademi 1975 och blev teknologie doktor vid Åbo Akademi 1980.
  3. Åren 1992–1997 var han professor i förbränningskemi vid Åbo Akademi.
  4. Från och med 1998 har han varit professor i oorganisk kemi vid Åbo Akademi.
  5. Hupa har också varit Åbo Akademis andra prorektor sedan 1.1.2012.

Utmärkelsen tilldelades Hupa i dag torsdag den 16 oktober när Kanslerpriset för andra gången delades ut vid Åbo Akademi. Prissumman är 50 000 euro och ska användas till att stärka forskningsledarens verksamhet.

Priset delades ut av Åbo Akademis kansler Jarl-Thure Eriksson i samband med forskarskolans årsseminarium.

- Mikko Hupa kan betecknas som Finlands främsta forskare inom området oorganisk kemi, han hör till eliten inom hela kemisektorn. Han har nyligen blivit utnämnd till hedersdoktor vid Aalto-universitetet. Vid framtagningen av ”årets forskningsledare” kom Mikko Hupa som klar etta. Med sitt öppna sätt har han skapat nätverk av både vänner och forskarkolleger runt om i världen och därmed öppnat möjligheter för ett aktivt forskarutbyte, säger kansler Jarl-Thure Eriksson.

Hupas grupp består av cirka 30 forskare

Hupas forskargrupp har specialiserat sig i kemiska processer och material vid höga temperaturer. Forskningen omfattar bland annat grundläggande studier kring egenskaper och högtemperaturbeteende av olika biomassor och avfallsbränslen. Forskningen görs i nära samarbete med energiindustrin och resultaten har utnyttjats för att utveckla nya, renare och effektivare bioenergiprocesser.

En annan del av forskningen, som gjorts i samarbete med bland annat Åbo universitet handlar om innovativa keramiska komponenter för medicinska tillämpningar. Hupas grupp består av cirka 30 forskare. Gruppen är en del av Processkemiska centret vid Åbo Akademi, PCC, som av Finlands Akademi två gånger nominerats till nationell spetsenhet.

Ytterligare fem professorer var nominerade

Ytterligare fem professorer var nominerade för priset. De fem nominerade professorerna tilldelades diplom för utmärkt forskningsledarskap. De är: professorn i experimentell fysik Ronald Österbacka, professorn i psykologi Matti Laine, professorn i allmän historia Holger Weiss, professorn i företagets organisation och ledning Alf Rehn och professorn i vårdvetenskap Unni Lindström (emerita sedan 1.9.2014).

Allt enligt ett pressmeddelande från Åbo Akademi. Mer om Kanslerpriset hittar du på ÅA:s webbplats.