Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Långa köer till lungpoli

Från 2014
Uppdaterad 20.10.2014 08:54.
Den nya akuten vid Vasa centralsjukhus
Bildtext Vasa centralsjukhus
Bild: Yle/ Malin Hulkki

Köerna till lungpolikliniken på Vasa centralsjukhus ska förkortas med mertidsarbete. Det föreslås för sjukvårdsdistriktets styrelse som har möte ikväll.

Lungpolikliniken har på grund av läkarbrist svårt att bemöta de krav som ställs i vårdgarantin.

I slutet av augusti hade 13 patienter väntat på en bedömning av vårdbehovet i över 90 dygn och den genomsnittliga väntetiden för ett första besök uppgick till 60 dygn.

Då det gäller kontrollbesök ligger kliniken efter med flera månader i jämförelse med det planerade.

Köerna ska förkortas med mertidsarbete i upp till ett par kvällar per vecka mellan november och januari.

Planeringen av den nya hälsostationen framskrider

Stadsstyrelsen i Vasa föreslås gå vidare med planeringen av en ny hälsovårdsstation. Projektet väntas kosta kring 15 miljoner euro.

I beredningstexten konstateras att Vasas hälsostationsnätverk visat sig vara oändamålsenligt då omständigheterna förändrats, eftersom det består av för små och sårbara enheter.

De nuvarande hälsostationernas lokaler och personal är inte tillräckligt flexibla då efterfrågan ändras.

Nu föreslår vård- och omsorgsdirektören Jukka Kentala att staden inleder planeringen av den nya hälsovårdsstationen.

I projektet ingår en ny hälsostation med tillhörande undervisningshälsocentral och diabetskomptenscenter. Det uppskattade rumsbehovet är drygt 5400 kvadratmeter.

Eftersom kostnaderna är så stora ska man utreda alternativa finansieringsmetoder. Stadsstyrelsen diskuterar frågan på måndag kväll.