Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Det blir varmare - är träden gröna längre?

Från 2014
Uppdaterad 03.11.2014 15:10.
Björk i Vasa 22.10.2014
Bildtext Metviken, Vasa 22.10.2014
Bild: Yle/Rolf Granqvist

September månad var ovanligt varm i år. Vädret var somrigt under flera septemberdagar, vilket fick växter att tro att det var dags att blomma på nytt och insekter att vakna upp.

Park i Helsingfors 20.10.2014
Bildtext Helsingfors 20.10.2014
Bild: Yle/Ann-Lis Fredriksson

Södra Finland och kustområdena i Mellersta Finland gick in i oktober månad med rätt så gröna blad i träden, och nu när november är ett faktum finns det lövträd som inte har kala trädkronor.

Däremot tappade många träd sina löv mer eller mindre över en natt i områden som upplevde svår nattfrost i mitten av oktober.

Egna tidtabeller

De olika trädarterna har sina egna tidtabeller efter vilka de börjar anta höstfärger och därefter tappa sina blad.

Ordningen är asp, björk, lönn, rönn, oxel och hägg. De som behåller löven längst är lind, alm, ek och klibbal. Eken brukar ha vissna blad kvar under hela vintern - de lossnar först på våren när nya blad utvecklas.

Lövträden berättar oss mycket om klimatet

Höstfärgerna i träden brukar kulminera i södra Finland under den första veckan i oktober. Sist ute är sydvästra Finland och sydkusten.

I höjden av Vasa brukar färgprakten vara som intensivast i månadsskiftet september-oktober. Nordligaste Finland upplever vanligtvis sin färggrannaste period redan under den andra veckan i september.

Först färgprakt, sedan tomt

Efter färgprakten faller löven av. Om det kommer en köldknäpp kan det ske inom ett dygn. Och kring den 20 oktober brukar träden vara kala i vårt land.

Löven fälls för att de inte klarar vinterkylan. Det börjar med att trädet drar ut klorofyll och andra näringsämnen ur bladen och lagrar dem i de övervintrande delarna. De andra färgämnena syns då klorofyllet försvinner från bladen.

Yle Nyheter: Lövblåsare i park i Lovisa - Spela upp på Arenan

Småningom har lövet gjort sitt och trädet bildar ett tunt separerande skikt mellan sig självt och lövet - och de allt lösare sittande löven flyger iväg av blåst eller regn.

Processen styrs av hur mycket av tillväxthormonet auxin det finns vid tillfället. Mängden auxin styrs i sin tur av hur många ljusa timmar det är under dygnet.

Håller den gröna säsongen på att bli längre?

I takt med att klimatet blivit varmare dyker vårtecknen upp tidigare, men hösten verkar vara svårare att förstå. Förändringar i naturens kalender anses vara den tydligaste ekologiska effekten av att klimatet förändrats, men tills vidare vet man mera om vad som händer på våren.

Löven trillade av efter nattfrost
Bildtext Sibbo efter nattfrost 20 oktober 2014
Bild: Yle/ Anna Olsoni-Broman

- Vi kan tills vidare inte slå fast att lövsäsongen förskjutits i slutändan här i Finland. Men i och med att klimatet blir varmare kommer lövsprickningen att ske tidigare i hela Finland, säger forskaren Jarmo Poikolainen vid Skogsforskningsinstitutet Metla.

Enligt Poikolainen, expert på växtfenologi och bioindikatorer, brukar merparten av löven ha trillat av kring den 10 oktober i södra Finland. Det finns årliga variationer, men under en längre tidsperiod gulnar löven i genomsnitt samma tid vid samma plats eftersom det är frågan om ljusets mängd och temperaturen.

Det finns forskning som tyder på att björken får löv tidigare

Sydkusten 29.10.2014
Bildtext Helsingfors 29.10.2014
Bild: Yle/Ann-Lis Fredriksson

- I Centraleuropa finns det dokumenterat att vissa lövträd har börjat gulna senare. Men vi måste få mera forskningsresultat vad gäller faktorer som påverkar gulnandet, säger Poikolainen.

Dokumenterade förändringar i Europa

Det har kommit fram i flera forskningsprojekt att många lövträd får sina blad tidigare än förut i Europa.

Också i Finland har glasbjörken (Betula pubescens) konstaterats ha tidigarelagt sin lövsprickning enligt några undersökningar. Särskilt under åren 1997-2006 skedde en förskjutning i tidtabellen, men klimatet varierar så mycket i Finland att vi behöver mycket långa undersökningsperioder för att kunna säga något med säkerhet, säger Poikolainen.

- I genomsnitt har glasbjörken löv (från musöron till avlossning) i 140-150 dygn per år i södra Finland. I år är antalet lövdagar normalt, konstaterar Poikolainen.

Klimatet förutspås bli varmare mest i Norra Finland och särskilt under vintern. Därför kommer lövsprickningen enligt Metlaforskaren att tidigareläggas mer i norr än i söder.

Vid Metla pågår som bäst ett omfattande fenologiforskningsprojekt som förhoppningsvis inom en snar framtid kan ge exakta svar på frågan om lövträdens gröna period kommer att förlängas - eller om den redan har förlängts i Finland.

Diskussion om artikeln