Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

ABB levererar 10 miljoners transformatorstation

Från 2014
ABB i Vasa.
Bildtext ABB i Vasa
Bild: YLE/Rolf Granqvist

ABB har ingått ett avtal med Fingrid om leverans av en transformatorstation till Hirvisuo i Karleby. Avtalets värde är över 10 miljoner euro.

Leveransen utgör en del av Fingrids utvecklingsprojekt för västra Finlands stamnät där man ersätter det tekniskt föråldrade och till kapaciteten otillräckliga elnätet från 1970-talet.

Fingrid är Finlands stamnätsbolag som ansvarar för elöverföringen i stamnätet.

- Det är fråga om ett projekt som även bidrar till att Finland uppfyller sina energi- och klimatmål, säger divisionsdirektör Riku Konstari på ABB.

Det är ABB i Vasa som sköter planeringen och projektledningen av leveransen. Transformatorstationen i Hirvisuo utgör en fortsättning på ABB:s tidigare leveranser till Fingrid.

Bygget av den nya transformatorstationen i Hirvisuo inleds våren 2015. Stationen blir klar hösten 2016. Fingrids hela utvecklingsprojekt för stamnätet i Österbotten blir klart 2017.