Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

September varmast på 135 år - också 2014 kan slå rekord

Från 2014
Uppdaterad 21.10.2014 15:22.
Badstrand. Sandudd?
Bildtext September månad var varm också 2011.
Bild: Yle

Temperaturerna till havs och lands i september var de högsta på jorden sedan man började mäta temperaturerna 1880. En färsk rapport visar också att 2014 håller på att bli det varmaste året hittills.

Medeltemperaturen för hav och land i september var 15,72 grader, den högsta temperaturen sedan man började med mätningarna år 1880.

Bara på några enstaka landområden i Ryssland, Kanada och Afrika var det svalare än medeltalet i september, visar den amerikanska klimatmyndigheten NOAA:s rapport.

Dessutom är år 2014 det hittills varmaste året någonsin - tillsammans med samma period 1998. Medeltemperaturen ligger hittills på 0,68 grader ovanför medeltalet för 1900-talet.

Varmare på norra och södra halvklotet

  • Medeltemperaturen för landområden i september var den sjätte högsta i mätningshistorien, 0,89 grader över 1900-talets genomsnitt (12,0 grader) för september.
  • Havsvattnens temperatur för september slog alla rekord. Ytvattnens medeltemperatur låg i september i 0,66 grader över septembergenomsnittet för 1900-talet. Det är rekord för vattentemperaturen i september och också den varmaste månaden för havsvattnen sedan mätningarna började 1880.
  • Temperaturerna var höga i september både på det norra och på det södra halvklotet. Land- och havstemperaturerna utgjorde på båda halvkloten de näst högsta medeltalen uppmätta i september.
  • Globalt sett var medeltemperaturen i september högre än medeltalet i de flesta landområden förutom i Sibirien, delar av Afrika och norra Kanada. I Europa var medeltemperaturen 0 till 2 grader högre än medeltalet.

Hela rapporten hittas på NOAA:s webbplats (på engelska).

- Det finns en god chans att den högsta medeltemperaturen för kalenderåret nås, säger specialforskare Heikki Tuomenvirta vid Meteorologiska institutet.

Den gångna tolvmånadersperioden - från oktober 2013 till september 2014 - har redan satt rekord som varmast någonsin, med 0,69 grader över medeltalet för 1900. De tidigare varmaste tolvmånadersperioderna inföll 1998, 2009-2010 samt 2013-2014 och låg 0,68 grader över medeltalet.

Värmer upp havsvattnen

Det är speciellt yttemperaturerna i havsvattnen som ligger på en hög nivå just nu. För januari-september var temperaturen den högsta uppmätta under mätningarnas 135-åriga historia.

Förklaringen står att finna i de ökade halterna av växthusgaser som koldioxid i jordens atmosfär.

- Jordklotets energikvot är i obalans. Största delen av överloppsenergin går till uppvärmningen av haven. Endast en liten del av energin orsakar uppvärmningen av atmosfären, säger Heikki Tuomenvirta.

Enligt Tuomenvirta är havsvattnens temperatur en pålitligare mätare på jordens förändrande klimat, men svår att mäta och har inte en lika stor effekt på människors liv.

Lufttemperaturen på landområden är å andra sidan mer känslig för till exempel variationer i strålningsbalansen, men det är främst landområdens temperatur i förändring som kommer att leda till direkta följder för människan.

Tuomenvirta säger att Meteorologiska världsorganisationen, WMO, kommer att publicera förhandsuppgifter för den globala medeltemperaturen för 2014 redan i mitten av december. Då fattas siffrorna för december månad, men det ger ändå en fingervisning om var årets medeltemperatur kommer att landa. De slutgiltiga siffrorna för 2014 får vi vänta på till januari 2015.

21.10.2014 kl. 15:06: Artikeln är uppdaterad. I en tidigare version nämndes det felaktivt att värmen magasineras i havsdjupen.

Diskussion om artikeln