Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Finland har inte råd med ubåtar"

Från 2014
Uppdaterad 21.10.2014 15:34.
Bild: YLE

Med tanke på att Finland inte äger någon ubåt borde den finländska flottan samarbeta mera med det svenska försvaret när det gäller undervattensspaningar, tycker kommendör Jon von Weissenberg vid Försvarshögskolan.

- Vi har egenskaper och förmågor på våra olika flottor som skulle stöda varandra. Finland skulle gott och väl kunna stöda Sverige och sedan skulle vi förstås gärna få stöd av dem ifall vi behöver hjälp, säger von Weissenberg.

Det finns ändå en del lagar som måste ändras innan ett samarbete kan bli aktuellt.

- Att byta information mellan två länder är egentligen inga problem, men om vi skulle ha en motsvarande situation som den vi har nu och jobba tillsammans finns det en hel del lagar som borde röjas bort innan det är möjligt, säger von Weissenberg.

Finland har inte råd med ubåtar

Det är inte längre fredsfördraget, som undertecknades under andra världskriget under Parisfreden, som gör att den finländska marinen saknar ubåtar. Förbudet upphörde redan år 1991, då Finland återfick rätten att köpa ubåtar.

I dag är det i stället det höga priset som gör att marinen varit återhållsam med inköpet av ubåtar.

- Vi skulle behöva en ubåt. Det bästa sättet att bekämpa en ubåt är ju att använda en annan ubåt. Å andra sidan är de så enormt dyra. Köper vi en ubåt kan vi inte ha någon annan utrustning och det systemet fungerar ju inte, säger von Weissenberg.

Flottan är beredd mot hot

von Weissenberg anser att den finländska flottan är beredd om ryska ubåtar skulle inkräkta på våra vattnen. Även om flottans utrustning är uppdaterad för tillfället, är ändå risken att utrustningen snabbt blir för gammal för att effektivt användas i modern krigföring överhängande.

- Vi måste absolut få sådana fartyg som effektivt kan vara ute på Östersjön och använda sin utrustning så att vi kan skydda vår sjöfart också under vintertid, säger von Weissenberg.

Finns det rysk undervattenstrafik på åländska vatten?
Enligt von Weissenberg är det svårt för ryska ubåtar att röra sig på finländska vatten utan att bli upptäckta. Vattnet är så grunt att det finns få ställen där ubåtarna faktiskt kunde röra sig under vattenytan.

Om det förekommer undervattensverksamhet på åländska vatten kan von Weissenberg inte svara på.

- Jag kan inte säga vad som händer på Åland och jag säger heller inte att det händer någonting, men vi lämnar överhuvudtaget inte ut information om vad vi vet eller inte vet om det som händer i finländska farvatten, säger von Weissenberg.