Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kloreringen av Sibbovattnet fortsätter

Från 2014
Vattentornet i Söderkulla
Bildtext Reparationerna av Söderkulla vattentorn fortsätter.
Bild: Yle/Carmela Walder

Kloreringen fortsätter ännu tills vidare, för att vattenledningsnätet säkert ska bli rent.

Samtidigt meddelar Sibbo kommun att reparationsarbetena vid Söderkulla vattentorn fortskrider som planerat. Vattnet förorenades på grund av ett regnvattenläckage, och nu ska den yttre takkantens konstruktion förnyas så att regnvattnet styrs ner från taket över takfoten. Dessutom ska hela takbeläggningen förnyas.

Med hjälp av vattenprover ska man säkerställa att tornet är rent innan det igen ansluts till hushållsvattennätet. Dessutom ska vattenprover från tornet tas oftare för att se till att tornet är hygieniskt då reparationen är klar.

Hälsocentralerna fick inte kännedom om några sjukdomsfall som kan ha att göra med det förenade vattnet under förra veckan. Totalt anmälde ungefär 95 personer magsymptom, som i huvudsak har varit lindriga. Cirka 20 personer har haft kraftiga symptom, och hos 12 av dem har man hittat kampylobakterier.

Läs också:
Sibbovatten nu tryggt att dricka
Sibbovattnet kloreras hela veckan ut
Vattentorn kan läcka också på andra håll
Över 60 anmälde magsymptom
Vattenproven rena - vattnet ska fortfarande kokas
Vattnet ska kokas
Koka vattnet i södra Sibbo och i Östersundom