Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

En halv hektar butik i Östermalm

Från 2014
Uppdaterad 23.10.2014 10:55.
K-Supermarket i Östermalm
Bildtext K-Supermarketen i Östermalm i Borgå kommer att växa med mer än det dubbla.

K-supermarketen i Östermalm i Borgå kommer att växa ordentligt.

Nuvarande 2 000 m2 våningsyta för dagligvaror kommer att växa till 3 700 m2. 1 000 m2 våningsyta för så kallad specialhandel kommer att växa till 1 500 m2. Specialhandeln får inte vara sådan handel som konkurrerar med handeln i centrum av Borgå. Totalytan för den nya butiksbyggnaden är 5 200 m2.

Allt började 2009

Ombyggnads- och renoveringsarbetena för ändring av den före detta K-Järnaffären till en K-supermarket blev färdig för fem år sedan. Efter en utbyggnad år 2010 placerades Alkos affär i samma byggnad. Bolaget skaffade ett outbrutet område av grannfastigheten i början av år 2012, vilket gjorde det möjligt att börja planera en utbyggnad av dagligvaruaffären. I samband med detaljplaneändringen ska tomten för nuvarande K-supermarket Östermalm sammanslås med det tilläggsområde som Kesko har köpt.

Handelns konsekvenser

Som grund för planläggningsarbetet har Borgå stad också gjort en bedömning av handelns konsekvenser i samarbete med Strafica. Den blev färdig år 2013. I utredningen gjordes en mera omfattande konsekvensbedömning än vad som vanligen behövs för detaljplaneprojekt. Därför betjänar utredningen också en mera omfattande planering på generalplanenivå. Detta var nödvändigt eftersom detaljplaneändringen för K-supermarket Östermalm avviker från gällande generalplan.

Trafikkonsekvenser

Projektets konsekvenser för trafiken undersöktes av A-Insinöörit och den utredningen blev färdig i år. På grund av utlåtandena i utkastskedet har utredningarna också kompletterats med en utredning om affärslokaler i Östermalm-Stadshagen. Det nya breda anslutningsområdet mellan Lovisavägen och Montörsvägen är till stora delar redan byggd.

Förslaget till detaljplaneändring för K-supermarket Östermalm kommer att läggas fram till påseende. Fastighetsägaren torde påbörja utbyggnadsarbetena rätt så snabbt efter att planen vunnit laga kraft.

Stadsutvecklingsnämnden kommer att behandla förslaget till detaljplaneändring den 28 oktober.