Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kronobyborna litar inte på sina politiker

Från 2014
Uppdaterad 24.10.2014 07:33.
Riksväg åtta i Kronoby.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist


Kronobyborna känner sig mer otrygga än tidigare. Samtidigt är de rätt nöjda med kommunens service, men förtroendet för politikerna har sjunkit. Det visar en ny invånarenkät.

Kronobybor litar inte på sina politiker - Spela upp på Arenan

Knappt 3 av 10 invånare som har svarat på enkäten har förtroende för politikerna i kommunen. Det är en minskning med 10 procentenheter sedan invånarenkäten 2010. Däremot är det dubbelt fler, 6 av 10, som har förtroende för kommunens anställda.

Michaela Dahlbacka (SDP) i kommunstyrelsen tycker för sin del att politikerna är inne på rätt väg, åtminstone vad gäller samarbete.

- Det är jättebra i kommunstyrelsen nu. Men visst, eftersom vi måste spara så förstår jag att de som drabbas mest av sparivern kanske är missnöjda.

Bara 215 hushåll svarade på enkäten, så enligt Dahlbacka säger den inte hela sanningen. Samtidigt säger hon att politikerna kunde bli bättre på att informera invånarna om vad de håller på med.

Men olika åsikter ska också få finnas och luftas, tycker Dahlbacka.

- Visst ska vi slåss lite, på ett hälsosamt sätt. Det behöver vi göra, för då gör vi våra åsikter hörda och fattar bättre beslut.

Hon tycker att det ännu finns lite för mycket kommundelstänkande i beslutsfattandet.

- Men vi är på rätt väg.

Nöjda med skola och hvc

Åtta av tio invånare som har svarat på enkäten är nöjda med sin hälsostation. Sju av tio är också nöjda med specialsjukvården i Karleby. Siffrorna är i stort sett på samma nivå som i invånarenkäten 2010.

Lika många (kring 7 av 10) är också nöjda med undervisningen och dagvården i kommunen. Ytterst få har svarat att de är missnöjda, men andelen nöjda har gått ner sedan 2010.

Sämre med tryggheten

Allra mest har enkätsvaren gått i negativ riktning vad gäller till utbud av hyresbostäder, affärer och banker samt tryggheten i kommunen.

Hälften är nöjda med utbudet av banker och affärer i kommunen, det är en minskning med 30 procentenheter. Mindre än 20 procent av invånarna som svarade är nöjda med utbudet av hyresbostäder.

Majoriteten av kommuninvånarna känner sig fortfarande trygga, men siffrorna för ordning och säkerhet har sjunkit. För fyra år sen uppgav 9 av 10 att de känner sig nöjda med trygghet och säkerhet, nu är knappt 8 av 10 nöjda med situationen.

Totalt 550 hushåll fick enkäten med posten, 215 svarade.