Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Centralsjukhusen väl förberedda för fall av ebola

Från 2014
Uppdaterad 25.10.2014 09:46.
Hälsovårdare skyddar sig mot ebola - Spela upp på Arenan

Det är mer sannolikt att få fullpott på lotto än att smittas av ebola i Finland. Det säger infektionsläkare Marko Rahkonen på Mellersta Österbottens Centralsjukhus i Karleby. På torsdagen demonstrerade sjukhuset hur en skyddsdräkt mot ebola fungerar och berättade vad som händer i fall ett misstänkt fall av ebola skulle dyka upp.

Centralsjukhusen i landet har klara direktiv om hur de skall gå till väga i fall de får in en patient som behöver isoleras. I fall det kommer in patienter som misstänks lida av ebola kuskas de direkt till ett universitetssjukhus.

Överläkare Marko Rahkonen.
Bildtext Infektionsläkare Marko Rahkonen
Bild: Yle/Ida-Maria Björkqvist

Tågordningen i fall ett misstänkt fall av ebola skulle dyka upp är klar. Först ringer patienten till sjukhusets jour. Efter att en läkare och en sjukskötare intervjuat patienten görs ett beslut om huruvida patienten skall komma till sjukhuset eller om vårdpersonal skall komma hem till henne eller honom.

Isolering och färd till ett universitetssjukhus

Om man kommer till att patienten skall komma till sjukhuset kommer man överens om alla detaljer mycket noggrant. En vårdare i skyddsdräkt väntar på patienten utanför sjukhuset och guidar henne eller honom direkt till isoleringsutrymmen yttre vägen. På det här sättet kommer inte patienten i kontakt med sjukhusets allmänna utrymmen.

Strävan är att patienter som misstänks ha ebola redan efter ett par timmar fortsätter mot ett universitetssjukhus. Fastställandet av diagnosen sker på universitetssjukhuset. Smittan bekräftas via blodprov och undersökningen som baserar sig på genteknik utförs på ett laboratorium i Helsingfors. Att få resultatet räcker ett dygn.

Då infektionsläkare Marko Rahkonen bedömer riskerna för att en patient bär på ebola skall tre villkor uppfyllas.
För det första att patienten har varit på ett område där ebola förekommer under de närmaste tre veckorna. För det andra att han eller hon haft kontakt med en person som insjuknat i ebola och för de tredje att patienten har symptom som tyder på sjukdomen.

- Vi väntar oss inte många Ebola misstankar i Finland och patienternas vård och tilläggsundersökningar centreras redan i ett tidigt skede till universitetssjukhusen, säger Rahkonen.

För att smittas av ebola krävs det direkt kontakt det vill säga kontakt med kroppsvätskor från den insjuknade. Med andra ord smittar inte ebola fast man skulle vistas i samma rum med en insjuknad. ebola smittar inte heller under inkubationstiden.

Tung skyddsdräkt

Att klä sig i full skyddsdräkt hör inte till vardagen för vårdpersonalen på Mellersta Österbottens centralsjukhus.
För det mesta klarar man sig med munskydd och handskar även om man jobbar på en infektionsavdelning.

Full skyddsmundering behövs egentligen bara då man stöter på patienter som misstänks ha Tuberkulos. Sådana fall kan det vara några i året berättar sjukskötare Carita Kangas som jobbar på infektionsavdelningen på Mellersta Österbottens centralsjukhus.

- Så här tung skyddsdräkt har jag klätt på mig bara under övningar förut, säger Kangas.

Innan vårdpersonalen går in i ett isolerat patientrum går man noga skriftligt igenom hurudan skyddsutrustning olika sjukdomsmisstankar kräver. Skyddsnivån på dräkterna varierar med hur sjukdomen i fråga sprids. Droppsmitta, luftburen smitta och sjukdom som sprids via beröring kräver olika skydd.

I skyddsdräkten för ebola ingår gummistövlar, dubbla skyddshandskar, ansiktsmask och visir. Dessutom skall händerna desinficeras i flera etapper i minst 30 sekunder.

Då Carita Kangas klär på sig skyddsdräkten konstaterar hon ganska snabbt att utrustningen känns rätt klumpig.
Det är tungt att andas genom skyddsmasken. Att röra sig i en skyddsdräkt som inte andas, med dubbla handskar och gummistövlar kräver viss uthållighet. Och om man dessutom tänker sig att man i ett par timmar under stress skall sköta en patient som kanske spyr och hostar blir det lätt rätt tungt.

För vårdpersonalen är det riskablaste momentet att klä av sig skyddsdräkten. Ingen del av skyddsdräkten får röra vårdrens hud under något tillfälle. För att minimera risken har man alltid en assistent med då man klär av sig dräkten.
Men då svettpärlorna kliar i pannan och skyddsmasken trycker på ansiktet är det lätt hänt att man instinktivt rör sig i ansiktet för att rätta till läget.

- Det är säkert svårt att behärska instinktiva rörelser så det är bra att det finns en annan vårdare som hjälper till att klä av dräkten och övervakar det hela och hela tiden påminner om att man inte får röra någonting, säger Kangas.

Ari Vihanta/ Yle Keski-Pohjanmaa

Läs också
Ebola-epäily saa sairaalan varpailleen, pukeutuminenkin on pilkuntarkkaa – video
Sjukvårdschef: Oroa dig inte för ebola