Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbottningarna lever längst

Från 2014
Uppdaterad 24.10.2014 14:05.
Ungdomar på stranden
Bildtext Arkivbild
Bild: Yle

Den beräknade medellivslängden är längst för dem som är födda i Österbotten medan medellivslängden beräknas vara kortast i Kajanaland. Enligt Institutet för hälsa och välfärd, THL, är orsakerna i variationerna i den förväntade livslängden många.

Enligt Statistikcentralen är den förväntade livslängden vid födseln högst i Österbotten, där pojkar förväntas leva 80,1 år och flickorna 84,8 år. Näst längst beräknas de åländska ungdomarna leva.

Pojkarna födda Kajanaland väntas leva fem år kortare och flickorna två år kortare. I slutet av listan finns också Södra Savolax och Kymmenedalen. Forskningsprofessor Seppo Koskinen på THL förklarar att de regionala skillnaderna beror på en mängd faktorer.

- Bland flickorna är skillnaderna inte lika stora som bland pojkarna. Orsakerna till de regionala skillnaderna är sjukdomsrelaterade dödsfall, skador och till exempel levnadsstandarden, säger Koskinen.

Svenskspråkiga lever längre

Bättre levnadsstandard är en av anledningarna till Österbotten och Åland ligger i framkant för både pojkar och flickor i statistiken. De med svenska som modersmål har en längre beräknad livslängd än de finskspråkiga.

- Det handlar om det faktum att de med svenska som modersmål i genomsnitt har en högre socioekonomisk status, det vill säga de har bättre inkomster och bättre utbildning, säger Koskinen.

Andra orsaker till att de beräknade livslängden varierar är exempelvis, kost och livsstil. Enligt Koskinen gör alkoholrelaterade dödsfall att flera levnadsår går förlorade i Kymmenedalen.

Utvecklingen i den beräknade livslängden märks i jämförelser med den statistik som publicerats under åren 1991 till 1993 och visar tillväxtriktningen för hela landet. I Österbotten har den förväntade livslängden för pojkar ökat med 5,3 år, vilket är nästan lika mycket som i Kajanaland. För flickorna i Kajanaland har den förväntade livslängden ökat med 4 år och i Österbotten med 3,9 år.

Den minsta ökningen av den förväntade livslängden har de åländska flickorna och den största ökningen står pojkarna i södra Österbotten och Lappland för. Jämfört med hur läget såg ut för tjugo år sedan har den förväntade livslängden för både pojkar och flickor ökat med mellan 2,3 och 6,3 år i hela landet.

Enligt Koskinen talar man ofta skillnader mellan öst och väst, men i själva verket är skillnaderna större mellan sydväst och nordost.

- Det här är en ganska traditionell syn i Finland. I hundra år har hälsoindikatorerna blivit sämre när man rör sig mot nordost i landet. I sydväst och väst är situationen bäst, säger Koskinen.

Miia Roivainen/Yle Kainuu