Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ekenäs Energi investerar och moderniserar

Från 2014
Uppdaterad 25.10.2014 16:22.
Radio Vega Västnyland: Ekenäs Energi investerar - Spela upp på Arenan

Elstationen i Björknäs i Ekenäs har förnyats under sommaren och hösten och ståtar nu med ett splitternytt ställverk. Det nya ställverket ersätter en 41 år gammal trotjänare. Det här är en av flera investeringar vid Ekenäs Energi som bland annat ska leda till färre elavbrott och en högre energieffektivitet.

Elstationen i Björknäs är huvudelstationen i Ekenäs. Ställverket som nu har förnyats kan liknas vid en knutpunkt till vilken el kommer in från t ex Carunas (tidigare Fortum) elnät för att sedan distribueras vidare till mindre elstationer för att slutligen nå kunden.
All el som når Ekenäs Energis 6800 kunder går genom stationen i Björknäs.

ann storsjö, andreas talling och frank hoverfelt
Bildtext Ann Storsjö, Andreas Talling och Frank Hoverfelt
Bild: Yle/ Robin Holmberg

Ekenäs Energi har investerat ungefär en halv miljon euro i det nya ställverket. Därtill har aktiebolaget nyligen investerat kring en miljon euro i kabelnätet ut från huvudelstationen. Ekenäs Energi ägs av staden Raseborg.

Mer på kommande

Ekenäs Energis distributionsnät är rätt åldersstiget. Spänningsnivåerna i nätet är 10 och 30 kilovolt (kV) medan standard i dag är 20 kV. Det nya ställverket är just ett 20 kV-ställverk. Också de nya kablarna är kablar som är anpassade för 20 kV

- Eftersom standard numera är 20 kV har det vid det här laget blivit svårt att hitta reservdelar till elstationerna, säger Ekenäs Energis verkställande direktör Frank Hoverfelt.

Under nästa år fortsätter investeringsprojketet bland annat med att byta ut flera gamla 10 kV-kablar till nya för 20 kV. Under 2015 ska affärsverket också förnya ungefär 10 så kallade park-elstationer i staden. Sammanlagt finns det kring 100 elstationer i Ekenäs och 64 av dem borde förnyas.

björknäs elstation
Bildtext Elstationen i Björknäs
Bild: Yle/ Robin Holmberg

- Det här är ett stort investeringsprojket som nu i det här skedet sträcker sig fram till år 2024, säger Frank Hoverfelt.

- Vi sanerar och modernisarar så att vi år 2024 har en enhetlig spänningsnivå på 20 kV, säger styrelseordförande Ann Storsjö.

- Vi satsar kring 7 miljoner euro på det här under de kommande 10 åren, konstaterar hon.

Färre avbrott

Investeringarna i Bjöknäs nu och de kommande investeringarna tar sikte på ett säkrare och mer lättskött distributionsnät. Målet är förutom ett mer effektivt elnät också färre avbrott.
Under 2014 har kunderna drabbats av fler avbrott än under tidigare år i genomsnitt. Förklaringarna till avbrotten är många och olika.

Saneringen av huvudelstationen i Björknäs har lett till flera planerade elavbrott. Oplanerade avbrott har berott på allt från åska till ett tekniskt fel i stationen i Björknäs. En del av avbrotten kan också tillskrivas Carunas åldersstigna 110 kV-ellinje.

- Moderniseringen av elnätet och stationerna ger säkrare drift, avbrotten kommer att vara färre, säger Frank Hoverfelt.

- Och investeringarna leder också till mindre svinn, säger Ann Storsjö.

- Investeringarna ska nog inte leda till högre elöverföringsavgifter för kunden, tillägger hon.

björknäs elstation
Bild: Yle/ Robin Holmberg

Också lag kräver säkrare nät

I september 2013 trädde en ny elmarkandslag i kraft. Lagen kräver att elnätet måste byggas och planeras så att elavbrott på grund av snö eller storm inte får vara längre än sex timmar på detaljplanerade områden eller längre än 36 timmar i övriga områden.

- Ekenäs Energi är redan långt hunnet med anpassningen till den nya lagen, säger Ann Storsjö. Av den anledningen kan vi nu satsa mer på sanering och modernisering istället för på stormsäkerhet.

Kraven i elmarknadslagen sätter press på många elbolag i landet. Flera av de sammanlagt 81 elnätsbolag som finns i Finland tvingas satsa på sanering för att distributionsnäten är så gamla. Elbolagen har tid fram till år 2028 att stegvis uppfylla leveranssäkerhetskraven i elmarknadslagen. Ekenäs Energi uppfyller redan nu två tredjedelar av de här kraven.

Läs också:
Kunderna ska inte betala säkrare elnät

Diskussion om artikeln