Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Hjärninfarkt drabbar oftare kvinnor

Från 2014
Uppdaterad 27.10.2014 15:09.
Bild: ©iStockphoto.com/SilviaJansen

Kvinnor har oftare cirkulationsstörningar i hjärnan än män. Kvinnor dör också oftare i hjärninfarkter, och problemet växer i takt med att kvinnorna lever allt längre.

Problem med blodcirkulationen i hjärnan är i högre grad ett problem för kvinnor, än för män. Det här beror dels på att kvinnorna lever längre och i och med det hinner få fler cirkulationsproblem under sin livstid. Dels har en del av riskfaktorerna koppling till könet. En riskfaktor som i hög grad har att göra med det kvinnliga könet är förmaksflimmer. Andra riskfaktorer är högt blodtryck, diabetes, migrän, depression och övervikt.

Årligen drabbas 23 000 finländare av någon slags cirkulationsrubbning och det här är den tredje vanligaste dödsorsaken i Finland. Varje år dör 2 600 kvinnor som en följd av cirkulationsproblem i hjärnan, det här är 800 fler än de män som dör av samma orsak.

Äldre kvinnor i riskgruppen

Var femte kvinna beräknas få en hjärninfarkt, mot var sjätte man. Kvinnornas hjärninfarkter är ofta allvarligare än männens och de inträffar också senare i livet. Riskerna ökar med åldern och äldre kvinnor lider till exempel ofta av förmaksflimmer. Därför borde det alltid redas ut varför en person exempelvis har ojämn puls.

- Om man märker att en person lider av förmaksflimmer, borde patienten alltid få rätt till blodförtunnande vård, säger neurologen Kirsi Rantanen.

Ett tecken på förmaksflimmer är oregelbunden puls, det är ett symptom som man borde se upp med, berättar Rantanen.

Cirkulationsstörningar i hjärnan påverkar inte bara den drabbade, hela näromgivningen kan komma att lida, säger man på Hjärnförbundet. Förutom att kvinnor oftare själva drabbas av de här problemen, är det också ofta kvinnorna som tar hand om familjemedlemmar som insjuknat. Därför är kvinnorna i fokus under den internationella dagen som uppmärksammar cirkulationsstörningar, den 29.10.

Enligt Rantanen har man valt att den här gången speciellt lyfta fram kvinnorna, eftersom många tidigare kampanjer så starkt varit riktade till männen. Många kvinnor är inte tillräckligt medvetna om riskerna med cirkulationsstörningar, även om de kan få ödesdigra följder.

Snabb vård och rehabilitering avgörande

Ordet stroke används ofta som en gemensam benämning på hjärninfarkt och hjärnblödning. De typiska symptomen på hjärninfarkt är bland andra förlamning i ansikte eller kroppen och problem med att tala, läsa eller förstå tal . Om en person har fått en hjärninfarkt, är det bråttom. Ju snabbare patienten får rätt vård, desto bättre är chanserna att tillfriskna. Tecknen på hjärninfarkt hittar du exempelvis på Stroke-riksförbundets sidor.

En stroke kan leda till besvärliga men, exempelvis förlamning, problem med att uttrycka sig, räkna eller äta och dricka. Man kan ändå genom effektiv rehabilitering få tillbaka många av de färdigheter som man förlorat, eller åtminstone lindra problemen.

Bäst förebygger man de här problemen genom att leva hälsosamt, inte röka och dricka samt motionera och äta vettigt. Det är också bra att regelbundet låta kontrollera sitt hälsotillstånd, säger neurologen Kirsi Rantanen. Speciellt kvinnorna gör klokt i att följa med sin puls, är den oregelbunden bör man gå till läkaren och låta undersöka sig.

- Dessutom borde man minst en gång om året kontrollera blodtryck, kolesterol och sockervärden. De här värdena kan vara dolda riskfaktorer, som inte ger några symptom förrän stroken är ett faktum, säger Rantanen.

Läs mer om både symptomen och vårdmöjligheterna på webbdoktorn:

Slaganfall

TIA (transitorisk ischemisk attack)