Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

SFP vill inte riva upp torgbeslutet

Från 2014
Uppdaterad 27.10.2014 16:04.
Åbo stads vapen på en talarstol
Bild: Yle/Andy Ödman

Svenska folkpartiets (SFP) fullmäktigegrupp i Åbo motsätter sig förslaget att man river upp beslutet att bygga en parkering under Salutorget.

SFP:s fullmäktigegrupp i Åbo anser inte att förslaget att behandla ärendet på nytt är förenligt med principer om god förvaltning, enligt vilka det ska vara möjligt att kunna förlita sig på att beslutsfattandet är hållbart. Detaljplanen har godkänts av fullmäktige tre gånger (2005, 2009 och 2012) och har passerat Högsta förvaltningsdomstolens granskning.

- Frågan är besvärlig för oss eftersom själva frågan, byggandet av grottan, delar vår grupp, säger gruppordförande Christel von Frenckell-Ramberg.

- Vi anser ändå enhälligt att det inte är hållbart att fullmäktige för fjärde gången startar processen, som redan tre gånger lett till samma slutresultat. Det är inte ändamålsenligt att stadens beslutskultur blir ohållbar och otillförlitlig, konstaterar von Frenckell-Ramberg.

Under mötet på måndag kommer fullmäktigeledamot Stefan Wallin att ersättas av suppleant Vesa Hanski, eftersom Wallin är jävig i torgparkeringsfrågan. Wallin jävar sig eftersom han är viceordförande i Stiftelsen för Åbo Akademi, som via sitt fastighetsinnehav i Guldhuset vid torget är delägare i Turun Toriparkki Oy.