Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Orättvist sparande i Jakobstad

Från 2014
Elever sitter i ett klassrum med stolar och pulpeter
Bildtext Arkivbild

Rektorerna i de fyra svenska lågstadieskolorna i Jakobstad anser i ett brev till stadsstyrelsen att smärtgränsen är nådd när det gäller sparandet för skolornas del.

Det är enligt rektorerna orättvist att 1,3 miljoner euro av de statsbidrag som staden får för undervisningsväsendet används till andra ändamål.

Det mest orättvisa är att sparandet drabbar specialundervisningen och de elever som är i behov av stöd och individuella åtgärder anser rektorerna.