Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt
MGP

Tidsbrist ett problem för rådgivningen

Från 2014
Uppdaterad 28.10.2014 05:59.
Bild: Yle/Bubi Asplund

Barnrådgivningens största uppgift är att stöda och hjälpa familjerna.
Men hälsovårdarna har inte alltid tillräckligt med tid att stöda dem.

Yrkeshögskolan Arcada utbildar hälsovårdare som arbetar på barnrådgivningen.
De har märkt att kommunerna vill spara in på det förebyggande arbetet vid rådgivningarna.

Berit Onninen, examensansvarig lektor för hälsovårdsutbildningen på Arcada.
Bildtext Berit Onninen, examensansvarig lektor för hälsovårdsutbildningen på Arcada.
Bild: Yle

- Verktygen finns att hitta de familjer som behöver stöd men frågan är snarare om det finns tid, säger Berit Onninen, examensansvarig lektor för hälsovårdsutbildningen på Arcada.

Ett verktyg är att via olika blanketter få familjerna att öppna sig och våga prata om problem. Men de fungerar inte om inte hälsovårdaren har tid att lyssna på familjen och hjälpa dem vidare.

- Då familjerna per hälsovårdare ökar räcker inte tiden till för alla familjer, säger Onninen.

Kommunerna har enligt lag en skyldighet att i den omfattande hälsogranskningen ta reda på hur en familj mår. Hälsogranskningen utförs då barnet är fyra månader, ett och halvt år och fyra år.

Tanken är att hela familjen deltar och svarar på frågor om hur de upplever familjesituationen. Utgående från diskussionen med familjen ska hälsovårdaren lättare kunna hjälpa familjen att hitta de stödfunktioner som behövs.