Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nickby får ett rätt billigt hjärta

Från 2014
Byggplatsen för Nickby hjärta

Inom några veckor börjar det som ska bli skolcentret Nickby hjärta i Sibbo växa fram. Än så länge ser platsen där skolcentret ska ligga rätt ödslig ut efter att den gamla Sipoonjoen koulu har rivits.

Nickby hjärtas första fas innebär att man bygger ett skolhus på 9000 kvadratmeter som ska inrymma drygt 600 elever från Kungsvägens skola och Sipoonjoen koulu.

Hannu Ollikainen, som är undervisningschef i Sibbo. säger att Nickby hjärta är det största skolbyggnadsprojekt som kommunen har haft och kommer att ha under en lång tid. Projektet kostar i det första skedet cirka 20 miljoner. Det betyder ungefär 2000 euro per kvadratmeter.

Undervisningschef Hannu Ollikainen tittar ut över det som ska bli Nickby hjärta
Bildtext Hannu Ollikainen tittar ut över det som ska bli Nickby hjärta

– Normalt brukar det kosta ungefär 2400 euro per kvadratmeter, säger Ollikainen.

Han tror ändå inte att det blir en sämre byggnad, fast den är billigare.

– Vi har optimerat utrymmesanvändningen så att båda skolorna samsas om vissa utrymmen, säger Ollikainen. Det är det som gör att det blir billigt.

Ny teknik ska garantera bättre inneluft

En anledning till att projektet har satts igång är att inomhusluften i Sipoonjoen koulu var dålig. Den gamla skolan har rivits och eleverna tillbringar sina skoldagar i barackbyggnader intill byggplatsen. Hannu Ollikainen säger att man med modern byggnadsteknik kan förhindra att också den nya skolbyggnaden drabbas av luftproblem.

– De skolor som byggdes på 60-talet var nog några av de sämsta som byggts, säger Ollikainen. De var ganska slarvigt byggda och underhållet har kanske heller inte varit vad det borde.

Tvåspråkig skolmiljö

Den nya skolbyggnaden ska inrymma både finsk- och svenskspråkiga elever. En del orosmoment har funnits kring det hela. Bland annat har lärare vid Kungsvägens skola uttryckt oro över att svenskan ska hamna i kläm. Hannu Ollikainen säger att man har försökt undvika det redan i planeringsskedet genom att ge de olika språken skilda vingar för basundervisningen.

– Vi kommer att följa upp hur det fungerar. Jag har funderat att man kunde ha någon utomstående som kunde titta objektivt på det, säger Ollikainen. Det kunde säkert vara ett intressant forskningsprojekt för någon.

Hjärtat slår om två år

Byggföretaget Hartela är huvudentreprenör för bygget. Vid höstterminens början 2016 är det tänkt att elever och personal ska kunna flytta in i det nya skolhuset.

– Som det nu ser ut så håller tidtabellen, säger Hannu Ollikainen.